ลพบุรี สั่งปิดโรงงานบี.ฟูดส์ หลังตรวจพบพนังงานติดโควิด เฉียด 200 คน

ลพบุรี สั่งปิดโรงงานบี.ฟูดส์ หลังตรวจพบพนังงานติดโควิด เฉียด 200 คน
ข่าวสด
6 กรกฎาคม 2564 ( 12:43 )
32
ลพบุรี สั่งปิดโรงงานบี.ฟูดส์ หลังตรวจพบพนังงานติดโควิด เฉียด 200 คน

 

ลพบุรี คณะกรรการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด มีมติ สั่งปิดโรงงานบี.ฟูดส์ หลังตรวจพบพนังงานติดโควิด เฉียด 200 คน กีกตัวพนักงานกลุ่มเสี่ยง

 

 

วันที่ 6 ก.ค.2564 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำทีมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ประเมินและตรวจสอบเชิงรุก ที่โรงงาน บริษัท บี.ฟูดส์ ต.ช่องวสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เพื่อวางแผนในการหาแนวทางการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด หลังตรวจพบว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อในกลุ่มพนักงานของโรงงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

โดยทีมสาธารณสุขอำเภอพัฒนานิคมและทีมสำนักงานธารณสุขจังหวัดลพบุรี ได้เข้าพื้นที่เพื่อตรวจค้นหาเชิงรุกพนักงานของบริษัท เป็นครั้งที่ 3 โดยใช้ Antigen Rapid Test หลังจากที่มีการค้นหาเชิงรุกแล้ว 2 ครั้ง คือ ครั้งที่แรกเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2564 จำนวน 83 ราย พบเชื้อ 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.11 และมีการตรวจเชิงรุก ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2564 จำนวน 296 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจ

 

 

โดยตั้งแต่ช่วงเช้า ทีมเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงไก่สดซึ่งมีจำนวนประมาณ 2,000 คนโดยจะค้นหาเชิงรุกพนักงานโรงไก่สดกะเช้าและกะบ่าย รวมทั้งโรงไก่สุกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ได้มีมติให้ปิดบริษัทบี.ฟู้ดส์ เพื่อทำความสะอาด Deep cleaning และให้บริษัทฯ จัดทำแผน มาตรการควบคุมป้องกันโรคในโรงงาน โดยเฉพาะการปรับปรุงมาตรฐานโรงอาหารและจุดเสี่ยงต่างๆในโรงงาน

 

 

 

 

เมื่อดำเนินการปรับรุงแล้ว ให้ยื่นต่อคณะกรรมการควบคุมโรคพิจารณาก่อนจะเปิดดำเนินการตามปกติ เนื่องจากขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อที่เป็นพนักงานของบริษัทและที่เกี่ยวข้อง รวม 194 ราย คิดเป็น ร้อยละ 2.89 ของจำนวนพนักงานซึ่งมีประมาณ 6,700 คน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน 679 ราย ซึ่งอำเภอ โดยฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ได้เข้าไปดูแลและแนะนำมาตรการการกักตัวในที่พักของผู้เสี่ยงสูงทั้งหมดแล้ว

 

 

สำหรับพนักงานของบริษัทที่ต้อหยุดงานเนื่องจากคำสั่งปิดบริษัทชั่วคราวนั้น ขอให้กักตัวในที่พักจนครบ 14 วัน โดยให้บริษัทนำรายชื่อของพนักงานทั้งหมดส่งให้อำเภอ เพื่อมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่ เข้าไปดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด และห้ามออกพื้นที่โดยเด็ดขาด สำหรับการเยียวยาพนักงานที่ต้องหยุดงานด้วยเหตุฉุกเฉินนั้น สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีจะเข้าไปประสานกับทางบริษัท ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประสังคมไว้แล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง