รีเซต

อิสราเอลออกแผนผสาน 'ดาวเทียม-AI' เข้ากับการเกษตร

อิสราเอลออกแผนผสาน 'ดาวเทียม-AI' เข้ากับการเกษตร
Xinhua
16 มิถุนายน 2565 ( 10:48 )
34
อิสราเอลออกแผนผสาน 'ดาวเทียม-AI' เข้ากับการเกษตร

เยรูซาเล็ม, 15 มิ.ย. (ซินหัว) -- แถลงการณ์ร่วมจากกระทรวงนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และกระทรวงเกษตรของอิสราเอล ระบุว่าอิสราเอลเปิดตัวแผนยุทธศาสตร์ เมื่อวันอังคาร (14 มิ.ย.) เพื่อรวมเทคโนโลยีดาวเทียมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้าสู่อุตสาหกรรมเกษตรกรรม

 

ดาวเทียมดวงหนึ่งจะถูกใช้จัดทำแผนที่พื้นที่เกษตรกรรมและจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืชผล ภายใต้การมีส่วนร่วมขององค์การอวกาศอิสราเอล สังกัดกระทรวงนวัตกรรมฯ โดยดาวเทียมดังกล่าวจะช่วยประเมินดินในแง่ความชื้น ความเหมาะสมสำหรับพืชผลต่างๆ การปรากฏตัวของศัตรูพืช และอื่นๆนอกจากนั้นจะมีการพัฒนาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ใหม่เพื่อปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและรับข้อมูลใหม่ในอุตสาหกรรมเกษตรกรรม รวมถึงจะส่งเสริมงานวิจัยโปรตีนทางเลือก จัดตั้งศูนย์ความรู้ด้านรูปแบบปรากฏของพืชและความหลากหลายของสาหร่าย และพัฒนาความร่วมมือระดับนานาชาติด้านนวัตกรรมการเกษตร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง