รีเซต

รพ.ระนอง เก็บตัวอย่างสาวเยอรมันส่งตรวจรอผล หลังพบเข้าเกณฑ์ (PUI) ไข้สูง ไอ

รพ.ระนอง เก็บตัวอย่างสาวเยอรมันส่งตรวจรอผล หลังพบเข้าเกณฑ์ (PUI) ไข้สูง ไอ
77ข่าวเด็ด
27 มีนาคม 2563 ( 02:56 )
112
รพ.ระนอง เก็บตัวอย่างสาวเยอรมันส่งตรวจรอผล หลังพบเข้าเกณฑ์ (PUI) ไข้สูง ไอ

รพ.ระนอง เก็บตัวอย่างสาวเยอรมันส่งตรวจรอผล หลังพบเข้าเกณฑ์ (PUI) ไข้สูง ไอ

ระนอง-จังหวัดระนอง  รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่  27  มกราคม – 25 มีนาคม  2563  โดยดำเนินการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดระนองทุกช่องทาง และผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลระนอง  จำนวนทั้งสิ้น 88,630  ราย  เมื่อวันที่  26  มีนาคม  เวลา 09.19 น. ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลระนอง  พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังและสวบสวนโรค (PUI)    1  ราย

นายสาธิต  ทิมขำ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง   เปิดเผยว่า  วันที่  26  มีนาคม 2561  เวลา 09.19 น. ทีมตระหนักรู้สถานการณ์สำนักสาธารณสุขจังหวัดระนองได้รับแจ้ง จากโพยาบาลระนอง  มีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมนี เพศหญิง อายุ 19 ปี มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังและสวบสวนโรค (PUI)    1 ราย  จากการซักประวัติ  พบว่า  นักท่องเที่ยวรายนี้เดินทางเข้าประเทศไทย เมื่อวันที่  16  มีนาคม 2563  และเดินทางมาจังหวัดระนองวันที่  20  มีนาคม 2563  ประวัติการเจ็บป่วย  มี ไข้ 3 วัน ก่อนวัน (22 – 24 มีนาคม 63) ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อย ปวดศีรษะ   วันที่  25 มีนาคม 2563 เวลา 17.33 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลระนอง  โดยอยู่ในห้องแยกโรคเพื่อสังเกตอาการ ได้ให้การรักษาและเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมโรคโควิด-19 ส่งตรวจศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ขณะนี้ยังไม่ทราบผล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ขณะนี้ทีมอนามัยสิ่งแว้อม  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง  ดำเนินการให้ความรู้การทำความสะอาดที่พักตามโรงแรมต่างๆ และร้านอาหารที่จัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่  ในจังหวัดระนอง พร้อมมีทีมสุขศึกษาให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่หน่วยงานต่างๆ  และขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่มีการระบาดของโรคขอให้กักกันตัวเองที่บ้านให้ครบ 14 วัน แยกของใช้ส่วนตัว สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

เพื่อไม่แพร่เชื้อให้คนในครอบครัว งดกิจกรรมทางสังคม “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” หยุดแพร่โรค   และ  “อยู่ห่างไว้   ไม่แพร่เชื้อ  เพื่อทุกคน”  ส่วนประชาชนทั่วไปขอให้หมั่นล้างมือบ่อยๆ  สวมหน้ากากอนามัย ไม่ไปในที่ที่มีคนแออัด หากมีไข้ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง/ประวัติความเสี่ยง เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจวินิจฉัย การรักษา และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้าง  แจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 098-0132100  และ 093-5829101

ข่าวที่เกี่ยวข้อง