ปศุสัตว์โคราชประกาศเขตโรคระบาด หลังม้าติดเชื้อ "โรคแอฟริกาในม้า" ตายเพียบ

ปศุสัตว์โคราชประกาศเขตโรคระบาด หลังม้าติดเชื้อ "โรคแอฟริกาในม้า" ตายเพียบ
มติชน
29 มีนาคม 2563 ( 16:55 )
110
ปศุสัตว์โคราชประกาศเขตโรคระบาด หลังม้าติดเชื้อ "โรคแอฟริกาในม้า" ตายเพียบ

คุมเข้มฟาร์มม้าปากช่อง ประกาศเป็นเขตโรคระบาด ห้ามเคลื่อนย้ายเด็ดขาด หวั่นแพร่กระจายเชื้อโรคแอฟริกาในม้า

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 29 มีนาคมนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาพร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอปากช่องและกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์ลงพื้นที่สอบสวนโรคเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับม้าแข่งชื่อดังในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งลูกม้าจำนวนกว่า50 ตัว ป่วยเป็นโรคแอฟริกาในม้าสาเหตุเกิดจากแมลงดูดเลือดเช่นตัวริ้น ยุง เห็บ ฯเป็นพาหนะนำโรคล้มป่วยเป็นด้วยอาการไข้สูง ขอบตาบวมแดง หน้าตาบวมหายใจติดขัดเสียงดังเกร็งและตายในเวลา 24-48 ชั่วโมงเหตุเกิดในฟาร์มม้าจำนวน 11 แห่ง ในเขต ต.ขนงพระ ต.หมูสีอ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีเพาะพันธ์ุม้าแข่งชื่อดังของประเทศไทย

นายพศวีร์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่า ในพื้นที่ อ.ปากช่อง มีฟาร์มม้าทั้งหมด 29 แห่ง มีจำนวนม้าทั้งสิ้น 654 ตัว สถานการณ์โรคพบฟาร์มมีม้าป่วย 14 แห่ง จำนวนสัตว์ร่วมฝูง 507 ตัว ป่วยสะสม 79 ตัว ป่วยคงเหลือ 21 ตัว และตายสะสม 59 เบื้องต้นได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมทำบันทึกสั่งกักฟาร์มที่เป็นโรคและสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการแนะนำฟาร์มให้มีระบบการป้องกันโรคแพร่กระจายในฟาร์มและ ออกนอกฟาร์มโดยป้องกันแมลงพาหะดูดเลือดโดยติดตั้งมุ่งแยกม้าที่ป่วยออกจากม้าร่วมฝูงโดยแยกคนเลี้ยงและอุปกรณ์ต่างๆระหว่างม้าป่วยและม้าร่วมฝูง พ่นฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะที่เข้า ออกฟาร์ม เช่นรถอาหารป้องกันตนเอง เมื่อต้องสัมผัสม้า เช่นการสวมถุงมือและล้างมือภายหลังสัมผัสม้า

ขณะนี้ได้ดำเนินการควบคุมโรคพร้อมประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้กับผู้ประกอบการฟาร์มเกี่ยวกับประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว เพื่อประโยชน์ในการควบคุมป้องกันและการกำจัดโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness, AHS) ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรงสามารถติดต่อไปยังสัตว์ชนิดม้า ลา ล่อ และอูฐ ได้จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ)โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ทุกหมู่บ้านทุกตำบลของอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา เป็นเขตโรคระบาดสัตว์ ชั่วคราว ห้ามเคลื่อนย้ายม้า ลา ล่อ และอูฐหรือซากสัตว์ดังกล่าวภายในเขตหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในหรือออกนอกเขตเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติหรือคำสั่ง ต้องระวางโทษอย่างต่ำ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ นายพศวีร์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง