รีเซต

กกต.สั่งฟันผู้สมัครส.อบจ.อีก 19 ราย 12 รายห้ามสมัคร 2 ปีเหตุไม่ไปเลือกตั้งส.ส.

กกต.สั่งฟันผู้สมัครส.อบจ.อีก 19 ราย 12 รายห้ามสมัคร 2 ปีเหตุไม่ไปเลือกตั้งส.ส.
มติชน
8 ธันวาคม 2563 ( 17:05 )
57
กกต.สั่งฟันผู้สมัครส.อบจ.อีก 19 ราย 12 รายห้ามสมัคร 2 ปีเหตุไม่ไปเลือกตั้งส.ส.

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่คำวินิจฉัยกกต.ที่มีคำสั่งถอนชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มเติมอีก จำนวน 19 ราย ออกจากประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำอบจ.ประกาศก่อนหน้านี้หลังพบว่ามีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามที่มาตรา 50 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  2562 กำหนด ประกอบด้วย 1.นายณัฐ แก้วนันท์ ผู้สมัครส.อบจ.นครราชสีมา อ.ปากช่อง  เขต 4 เนื่องจากผลการตรวจสอบแล้วแม้ “สื่อโคราช” ที่มีชื่อนายณัฐ เป็นเจ้าของจะหยุดกิจการ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการแจ้งยกเลิกเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ จึงยังถือว่านายณัฐ เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ จึงมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 2.นายภควรรษ ทานะมัย ผู้สมัครส.อบจ.ลพบุรี อ.ชัยบาล เขต 1 เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ  3.นายสมภพ จันทรวงศ์  ผู้สมัครส.อบจ.อุบลราชธานี อ.เมือง เขต 1  เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

 

4.นายพจ เกิดกระจาย ผู้สมัครส.อบจ.สุรินทร์ อ.เมือง เขต 4 เนื่องจาก เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาศาลจ.บุรีรัมย์ ฐานนำยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกเกินอัตรากำหนดมาวิ่งบนถนนหลวง  5. นายไกรสร เฮมรัมย์ ผู้สมัครส.อบจ.สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ เขต 1 เนื่องจากเคยถูกคุมขังในสถานกักกันกลางจ.ปทุมธานี ในคดีร่วมเล่นการพนันเครื่องกลไฟฟ้า (ไฮโลว์) 6. นายสะอาด ฉ่ำชะเอม ผู้สมัครส.อบจ.ลพบุรี อ.เมือง เขต 9 เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการพนันฐานเป็นเป็นเจ้ามือ  7. นายปรีชา จันทะเสน ผู้สมัครส.อบจ.อุดรธานี อ.ทุ่งฝน เนื่องจากเป็นหุ้นส่วนและหุ้นส่วนผู้จัดการ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมทอง เรดิโอ ประกอบกิจการวิทยุกระจาย

 

ขณะที่ลำดับที่ 8-19 ประกอบด้วย   นางนวลจันทร์ สิทธิจันทร์ ผู้สมัครส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.สตึก เขต 3   น.ส.สมใจ ประเสริฐสวัสดิ์ ผู้สมัครส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.เมือง เขต 2   นายนรินทร์ อาภรรัมย์ ผู้สมัครส.อบจ.บุรีรมย์ อ.เมือง เขต 5 จ.บุรีรัมย์   น.ส. อชิรญา  คุ้มสุวรรณ ผู้สมัครส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.นางรอง เขต 2  น.ส.ลำใย คล่องแคล้ว ผู้สมัครส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย เขต 1  น.ส.เปรมิกา นามโคตร ผู้สมัครส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัยเขต 1

 

นายประกิจ ชาชำนาญ ผู้สมัครส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ลำปลายมาศ เขต 3   นายวินัย วงค์อยู่ ผู้สมัครส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.กระสัง เขต 1  นายอรุณ ทรัพย์มาก ผู้สมัครส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.สตึก เขต 2   นางกนกวรรณ แก้วยงกต ผู้สมัครส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เขต 2   นายสุรศักดิ์ อภัยจิตร์  ผู้สมัครส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เขต 2    นายมานิต วัชรานนท์ ผู้สมัครส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ ทั้งหมดไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 62 และถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ จึงมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง