รีเซต

รองผู้ว่าประจวบฯสั่งเปิดจุดผ่อนปรนด่านสิงขร อนุญาตนำเข้าส่งออกเฉพาะสินค้าแห้ง

รองผู้ว่าประจวบฯสั่งเปิดจุดผ่อนปรนด่านสิงขร อนุญาตนำเข้าส่งออกเฉพาะสินค้าแห้ง
มติชน
2 กรกฎาคม 2563 ( 09:09 )
72
รองผู้ว่าประจวบฯสั่งเปิดจุดผ่อนปรนด่านสิงขร อนุญาตนำเข้าส่งออกเฉพาะสินค้าแห้ง

รองผู้ว่าประจวบฯสั่งเปิดจุดผ่อนปรนด่านสิงขร อนุญาตนำเข้าส่งออกเฉพาะสินค้าแห้ง

วันที่ 2 กรกฎาคม นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้ลงนามในคำสั่งศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบฯ อนุญาตให้เปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ที่ ต.คลองวาฬ อ.เมือง

หลังจากที่ผ่านมา จังหวัดประกาศปิดด่านสิงขรและพื้นที่ทุกอำเภอตลอดแนวชายแดนไทย-เมียนมา ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยการเปิดด่าน จะอนุญาตเฉพาะการนำเข้าส่งออกสินค้า ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 06.30 น. – 18.30 น.ของทุกวัน และอนุญาตให้ขนถ่ายสินค้าบริเวณที่เจ้าหน้าที่กำหนดตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

โดยระงับการเดินทางเข้าออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ แบ่งเป็น 2 ระยะ สำหรับระยะแรกอนุญาตให้นำเข้า – ส่งออก ประเภทสินค้าแห้ง สามารถขนถ่ายสินค้าตามแนวสันแดน บริเวณด้านหน้าศาลเจ้าพ่อหินกอง

สำหรับระยะที่ 2 อนุญาตให้นำเข้า – ส่งออก ประเภทสินค้าประมง เมื่อสถานที่ขนถ่ายสินค้ามีความพร้อม มีระบบควบคุมและบำบัดน้ำเสีย เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้ประกอบการแจ้ง เป็นหนังสือระบุเวลาเข้าออกนอกราชอาณาจักร ข้อมูล สินค้า ยานพาหนะ ผู้ควบคุมยานพาหนะไม่เกิน 2 คน ผู้ขนถ่ายสินค้า และมาตรการป้องกันโรคให้จังหวัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน และมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดมาตรการป้องกันโรค และจัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่คัดกรองโรคตามมาตรการป้องกันโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง