นนทบุรี หยุดไม่อยู่ติดโควิดอีก 80 ราย สะสมรอบใหม่ทะลุ 754 ราย

นนทบุรี หยุดไม่อยู่ติดโควิดอีก 80 ราย สะสมรอบใหม่ทะลุ 754 ราย
มติชน
16 เมษายน 2564 ( 14:48 )
14
นนทบุรี หยุดไม่อยู่ติดโควิดอีก 80 ราย สะสมรอบใหม่ทะลุ 754 ราย

 

เมื่อเวลา 14.00 น. ข่าววันนี้ 16 เมษายน ศูนย์ปฎิบัติการโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี รายงานว่า พบผู้ป่วยยืนยันโควิด19 จำนวน 80 รายส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง แบ่งเป็น เพศหญิง 39 ราย เพศชาย 41 ราย เป็นชาวต่างชาติ 1 ราย ภูมิลำเนา
อำเภอปากเกร็ด 30 ราย อำเภอเมืองนนทบุรี 27 ราย อำเภอบางบัวทอง 10 ราย อำเภอบางใหญ่ 6 ราย อำเภอบางกรวย 5 ราย อำเภอไทรน้อย 2 ราย มีอาการ 54 ราย (68%) ไม่มีอาการ 26 ราย (32%)

 

ความสัมพันธ์


1. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งเป็นผู้ป่วยก่อนหน้า จำนวน 60 ราย (เกือบทุกรายเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง) (75%)
2. สถานบันเทิง กทม. โดยตรง 9 ราย (11.3%)
3. ร้าน Nap Bar เมืองทองธานี 4 ราย
4. งานเลี้ยง Resort อ.ไทรน้อย 1 ราย
5. ต่างจังหวัด (นครสวรรค์) 1 ราย
6. ไม่ทราบชัดเจน 5 ราย
ค่า CT (Cycle Threshold)
– ถ้า CT ที่ต่ำ แสดงว่ามีปริมาณไวรัสสูง โอกาสแพร่เชื้อสูงกว่า
– ถ้า CT ที่สูง แสดงว่ามีปริมาณไวรัสต่ำ โอกาสแพร่เชื้อต่ำกว่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง