กองทัพเรือ พร้อมรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1 เข้มป้องโควิค-19

กองทัพเรือ พร้อมรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1 เข้มป้องโควิค-19
ข่าวสด
30 มิถุนายน 2564 ( 10:58 )
10
กองทัพเรือ พร้อมรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1 เข้มป้องโควิค-19

 

กองทัพเรือ เตรียมความพร้อมสำหรับการรับทหารใหม่ รุ่นที่ 2564 ผลัดที่ 1 โดยดำเนินการมาตราการป้องกันโควิค-19 เข้ม

 

 

 

 

 

พล.ร.ต.ชัยวัฒน์ ค้มทิม ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับนาย กิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ ตรวจความพร้อมในการซักซ้อมการรับทหารใหม่ผลัดที่ 1/64 รายงานตัว เหมือนวันจริง ในการดำเนินการตรวจคัดกรองทหารใหม่ก่อนเข้ารับการฝึก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ขณะนี้ ณ อาคารแผนกวิชาการรบพิเศษ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

 

 

 

โดยขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้ารายงานตัวของทหารใหม่ ผลัด ที่ 1/64 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ระลอกใหม่ ของกองทัพเรือ ได้เพิ่มมาตรการการตรวจแบบ Rapid-test ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อหาเชื้อไวรัสและภุมิคุ้มกันอย่างง่าย และรวดเร็ว ซึ่งขั้นตอนในการรับทหารน้องใหม่มีดังนี้

 

 

 

สถานีที่ 1 จุดลงรถ ของทหารใหม่ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมกับฉีดพ่นเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ วัดอุณหภูมิ ถ้าหากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะให้พักคอย 10 นาที จากนั้นจะทำการวัดอุณหภูมิอีกครั้ง ถ้าหากอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะส่งไปยังสถานีพักคอยและประชาสัมพันธ์ ต่อไป ถ้าหากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียสจะส่งไปยังสถานีสอบสวนโรค โดยละเอียดทันที

 

 

 

 

สถานีที่ 2 จุดคัดกรองโรค เป็นสถานีซักประวัติการเดินทางของกำลังพลในห้วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อเช็คไทม์ไลน์ หลังจากนั้นเข้าไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำการสอบถามประวัติโดยละเอียดอีกครั้ง ถ้ากำลังพลที่ไม่มีความเสี่ยงจะดำเนินการส่งตัวไปยังจุดคัดกรองโรคติดต่อทั่วไป

 

 

 

 

สถานีที่ 3 สถานีรายงานตัวและคัดแยกหน่วยงานของตนเอง จุดสอบสวนโรค เป็นสถานีที่ทำการตรวจสอบและซักประวัติโดยละเอียด เพื่อคัดแยก

 

 

 

 

 

สถานีที่ 4 สถานี Rapid test จุดคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิค-19 เบื้องต้น เพื่อหาเชื้อไวรัสและภูมิคุ้มกันแบบรวดเร็วเพื่อเป็นการป้องกัน และสร้างความมั่นใจให้กับเหล่าทหารใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเป็นทหารใหม่ในกองทัพเรือ

 

 

 

 

สำหรับการซักซ้อมการปฏิบัติในการเข้ารายงานตัวของทหารใหม่เหมือนวันจริง ในครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้นำท้องถิ่น และ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ร่วมกันเตรียมความพร้อม และประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่ทหารใหม่ทั้ง 3,701 นาย

 

 

 

 

รวมถึงครอบครัวของทหารใหม่ ให้ทราบถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้ทหารใหม่ ครอบครัว และพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปได้มั่นใจถึงขั้นตอนการรับทหารใหม่ ในภาวะการระบาดของเชื้อ โควิด-19 ระลอกใหม่

 

 

 

 

 

ทั้งนี้กองทัพเรือ ได้ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ โดยมุ่งหวัง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น มั่นใจในมาตรการ และเป็นการแสดงออกซึ่งความตั้งใจจริงในการดูแลบุตรหลานของพี่น้องประชาชน โดยในวันที่ 29 มิถุนายนนี้ กองทัพเรือ จะได้จัดให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติในการเข้ารายงานตัวของทหารใหม่เหมือนวันจริง

 

 

 

 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของทางกรมแพทย์ทหารเรือ นอกจากนั้นทางกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จะได้จัดทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เป็นการเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่นในการเดินทางมาของน้อง ๆ ทหารใหม่ ในพื้นที่สัตหีบ

 

 

 

 

นอกจากนั้น หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จะได้เชิญส่วนราชการ และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าเยี่ยมชมรับฟังคำชี้แจงเพื่อให้เกิดความมั่นใจ เพื่อนำไปบอกเล่าให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง