รีเซต

ระนองเข้มรักษาพื้นที่สีขาวสุดท้ายของภาคใต้

ระนองเข้มรักษาพื้นที่สีขาวสุดท้ายของภาคใต้
มติชน
10 เมษายน 2563 ( 08:50 )
70
ระนองเข้มรักษาพื้นที่สีขาวสุดท้ายของภาคใต้

ระนองพื้นสีขาวสุดท้ายภาคใต้ ผู้ว่าฯเข้มทุกด่านต้องมีใบรับรองแพทย์ไร้โควิดและใบขนส่งสินค้า

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ออกตรวจสอบด่านตรวจ จปร อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง พร้อมสั่งการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอทุกพื้นที่ออกตรวจจุดตรวจทั้งหมด เพื่อตรวจสอบและอุดรูรั่วที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดตามคำสั่งของจังหวัด ตามมติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดระนอง ซึ่งทุกด่านถือเป็นประตูแรกในการที่จะเข้ามาสู่จังหวัดระนอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า จังหวัดระนองเป็นจังหวัดสุดท้ายในภาคใต้ที่ยังคงเป็นจังหวัดสีขาวเพียงจังหวัดเดียว ทุกจุดตรวจต้องเพิ่มความเข้มในการตรวจสอบผู้ที่จะเข้ามาในจังหวัดระนอง สำหรับประชาชนทั่วไปจะต้องมีใบรองแพทย์ว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 อายุไม่เกิน 3 วัน เพื่อเป็นการลดการทำงานในพื้นที่ สำหรับรถขนส่งสินค้าต้องมีการตรวจสอบเอกสารกำกับการขนส่งอย่างละเอียด โดยเฉพาะผู้ที่มาจากจังหวัดเสี่ยง ในส่วนของในพื้นที่จังหวัดมีการทำงานกันเป็นทีมคือ “ทีมระนอง” ที่จะทำการ CT SCAN ตรวจติดตามผู้ที่เดินทางกลับจากจังหวัดอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมถึงออกมาตรการทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้านด้วย

“คนส่วนใหญ่ในจังหวัดระนองต่างให้ความร่วมมือที่จะปกป้องพื้นที่ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเล็ก ๆ ในระดับ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด ทุกคนรู้หน้าที่ในการช่วยกันป้องกันรักษาบ้านของเราให้ปลอดจากไวรัสโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง โดยทางจังหวัดเองจะมีการเน้นเรื่องการข่าวตลอดทุกชั่วโมง หรือตลอด 24 ชั่วโมง อาจจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเข้มข้นขึ้นหลังจากนี้ ซึ่งอาจจะกระทบต่อชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชน แต่เราทุกคนจะร่วมใจกัน เราเป็นทีมระนอง เราจะทำเพื่อระนองให้เป็นจังหวัดสีขาวต่อไปเพื่อชาวระนองทุกคน” นายจตุพจน์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง