รีเซต

สมุทรสาคร พบผู้ป่วยโควิด-19 ใหม่ 30 ราย

สมุทรสาคร พบผู้ป่วยโควิด-19 ใหม่ 30 ราย
มติชน
25 กุมภาพันธ์ 2564 ( 08:28 )
64
สมุทรสาคร พบผู้ป่วยโควิด-19 ใหม่ 30 ราย

รายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) จ.สมุทรสาคร เมื่อเวลา 24.00 น.ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ป่วยรายใหม่ 30 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อจากการค้นหาเชิงรุก 3 ราย เป็นคนต่างชาติ พบจากตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาล 27 ราย จำแนกเป็นคนไทย 13 ราย และคนต่างชาติ 14 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดมีจำนวน 16,253 ราย จำแนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุกทั้งคนไทย และคนต่างชาติรวม 13,470 ราย และจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลทั้งคนไทย และคนต่างชาติ รวม 2,783 ราย

 

ส่วนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ณ ปัจจุบัน 297 ราย จำแนกเป็น คนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษา 217 ราย ต่างชาติ 80 ราย และผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีกรวม 181 ราย เป็นคนต่างชาติทั้งหมด ด้านผู้ที่รักษาหายจากโรงพยาบาลกับผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการจนครบกำหนดแล้วไม่พบเชื้อสามารถกลับบ้านได้รวมทั้งหมด 15,768 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตยังคงที่ 7 ราย

 

สำหรับการค้นหาเชิงรุก ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการค้นหาเชิงรุกทั้งหมด 1,822 ราย ยอดสะสมจากการดำเนินการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 194,011 ราย ผลการตรวจแลป (24 ก.พ.64) จำนวน 1,822 ราย พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย ยอดสะสมจากการตรวจแลปรวมจำนวนทั้งสิ้น 193,995 ราย ยอดสะสมผู้พบเชื้อจากการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 13,470 ราย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง