เกาะพะงัน! วิกฤตแล้ง น้ำประปาขาดแคลนเหลือน้ำใช้ 60 วัน

เกาะพะงัน! วิกฤตแล้ง น้ำประปาขาดแคลนเหลือน้ำใช้ 60 วัน
TNN ช่อง16
11 เมษายน 2563 ( 20:01 )
24
เกาะพะงัน! วิกฤตแล้ง น้ำประปาขาดแคลนเหลือน้ำใช้ 60 วัน

 

วันที่ 11 เมษายน 2563 นายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อม นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ  พ.อ.สมเดช โยธา รอง.ผอ.รมน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายจำนง สวัสดิ์วงศ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ลงตรวจพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบนเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน 

 

ซึ่ง นายพูนศักดิ์  โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอเกาะพะงัน กล่าวว่า พื้นที่ อำเภอเกาะพะงัน เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันเป็นเหตุทำให้ แหล่งน้ำดิบต้นทุนผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอ ซึ่งเหลือน้ำดิบที่สามารถจ่ายน้ำได้อีกแค่ 60 วัน จึงวางแผนแก้ไขโดยประสานจัดหาซื้อน้ำดิบจากขุมเหมืองเอกชน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ และใช้อย่างประหยัด ขณะนี้ได้ปรับลดแรงดันจ่ายน้ำและจ่ายเป็นเวลาสลับพื้นที่กัน นอกจากนี้ได้ตั้งจุดถังน้ำกลางแจกจ่ายให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่น้ำไปไม่ถึง และประสานทัพเรือภาค 2 สงขลาเตรียมความพร้อมเรือใช้บรรทุกน้ำจากเกาะสมุยส่งพื้นที่เกาะพะงันแล้ว

 

นายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สั่งการให้อำเภอเกาะพะงัน ร่วม อปท. การประปาส่วนภูมิภาคเกาะพะงัน จัดทำแผนจุดแจก และตั้งถังน้ำกลาง ให้ครอบคลุมพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วน และให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสานโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี เร่งรัดติดตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำธารประเวศที่ยังล่าช้าอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไป

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง