รีเซต

โบราณวัตถุจาก 'ซากเรือราชวงศ์หมิง' หลักฐานบรรพบุรุษชาวจีนค้าขายในทะเลจีนใต้

โบราณวัตถุจาก 'ซากเรือราชวงศ์หมิง' หลักฐานบรรพบุรุษชาวจีนค้าขายในทะเลจีนใต้
Xinhua
20 ตุลาคม 2566 ( 15:54 )
51
โบราณวัตถุจาก 'ซากเรือราชวงศ์หมิง' หลักฐานบรรพบุรุษชาวจีนค้าขายในทะเลจีนใต้

ไห่โข่ว, 20 ต.ค. (ซินหัว) -- ประมวลภาพโบราณวัตถุหลากหลายชนิดซึ่งกู้คืนจากซากเรืออับปางจากสมัยราชวงศ์หมิง (ปี 1368-1644) จำนวน 2 ลำ โดยเรือดังกล่าวถูกพบอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร บริเวณทะเลจีนใต้สำนักบริหารมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติจีน (NCHA) เปิดเผยการกู้คืนโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมเกือบ 580 ชิ้น (ชุด) จากซากเรือข้างต้นเมื่อวันพฤหัสบดี (19 ต.ค.) ซึ่งประกอบด้วยเครื่องลายคราม เครื่องปั้นดินเผา และท่อนไม้โบราณวัตถุเหล่านี้ถือเป็นหลักฐานอันเป็นรูปธรรมที่บ่งชี้ว่าบรรพบุรุษชาวจีนได้ออกสำรวจ ใช้ประโยชน์ และทำมาค้าขายในทะเลจีนใต้ อีกทั้งเป็นประจักษ์พยานสำคัญของการแลกเปลี่ยนทางการค้าและวัฒนธรรมตามเส้นทางสายไหมทางทะเลโบราณ(ภาพถ่ายบางส่วนไม่ระบุวันที่บันทึกภาพ ขณะบางส่วนบันทึกภาพวันที่ 10 ต.ค. 2023)              

ข่าวที่เกี่ยวข้อง