รีเซต

จีนมุ่งเพิ่มแรงหนุน 'เศรษฐกิจจริง' ขจัดความเสี่ยงหนี้สิน

จีนมุ่งเพิ่มแรงหนุน 'เศรษฐกิจจริง' ขจัดความเสี่ยงหนี้สิน
Xinhua
21 สิงหาคม 2566 ( 20:23 )
8
จีนมุ่งเพิ่มแรงหนุน 'เศรษฐกิจจริง' ขจัดความเสี่ยงหนี้สิน

ปักกิ่ง, 21 ส.ค. (ซินหัว) -- กลุ่มหน่วยงานทางการด้านการเงินของจีน เน้นย้ำความพยายามเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินแก่ภาคเศรษฐกิจจริง รวมถึงการป้องกันและขจัดความเสี่ยงด้านหนี้สินของรัฐบาลท้องถิ่นแถลงการณ์จากธนาคารประชาชนจีน ซึ่งเผยแพร่วันอาทิตย์ (20 ส.ค.) หลังการประชุมร่วมกับสำนักบริหารการกำกับดูแลการเงินแห่งชาติ และคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์แห่งประเทศจีน ระบุว่าการสนับสนุนทางการเงินแก่ภาคเศรษฐกิจจริงควรมีความจริงจัง ความต่อเนื่อง โครงสร้างที่ดี และราคาที่ยั่งยืนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีนมีพัฒนาการเหมือนลูกคลื่นและกระบวนการที่อ้อมค้อม จึงต้องพยายามผลักดันการปรับปรุงสมรรถนะทางเศรษฐกิจ แรงขับเคลื่อนภายนอก และความคาดหวังของสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเดินหน้าขจัดความเสี่ยงและอันตรายซ่อนเร้นจีนนั้นมุ่งมั่นเสริมสร้างการสนับสนุนด้านสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย รวมถึงภาคธุรกิจต่างๆ เช่น การพัฒนาอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและการผลิตทางเทคโนโลยี การฟื้นฟูหมู่บ้านในเมือง และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะที่ใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและเหตุฉุกเฉินนอกจากนั้นจีนมุ่งมั่นทำให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ภาคเศรษฐกิจจริงมีความยั่งยืนยิ่งขึ้น และรับประกันว่าภาคการเงินจะดำเนินบทบาทเชิงบวกในการกระตุ้นการบริโภค การสร้างเสถียรภาพทางการลงทุน และการขยายอุปสงค์ภายในประเทศกลุ่มหน่วยงานทางการด้านการเงินของจีนมุ่งมั่นจะส่งเสริมเครื่องมือและมาตรการเชิงนโยบายสำหรับป้องกันและขจัดความเสี่ยงด้านหนี้สิน พร้อมกับกระชับกลไกการเฝ้าติดตาม ประเมิน และควบคุมความเสี่ยง รวมถึงผลักดันการจัดการความเสี่ยงในภูมิภาคที่สำคัญ เพื่อปกป้องส่วนสำคัญของการไม่มีความเสี่ยงเชิงระบบอย่างหนักแน่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง