รีเซต

วิจัยพบเกมช่วยนักศึกษามหา'ลัยมีผลการเรียนดีขึ้น

วิจัยพบเกมช่วยนักศึกษามหา'ลัยมีผลการเรียนดีขึ้น
Xinhua
17 เมษายน 2567 ( 16:15 )
13
วิจัยพบเกมช่วยนักศึกษามหา'ลัยมีผลการเรียนดีขึ้น

(แฟ้มภาพซินหัว : คนเดินบนสะพานเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักร วันที่ 13 ม.ค. 2022)

ลอนดอน, 17 เม.ย. (ซินหัว) -- ผลวิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัยวอร์ริกของสหราชอาณาจักรพบการเล่นเกมในชั้นเรียนอาจช่วยนักศึกษามหาวิทยาลัยมีผลการเรียนดีขึ้น โดยการรวมเกมต่างๆ เข้าสู่รายวิชาอย่างเศรษฐศาสตร์และสถิติ นำสู่การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของจำนวนนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน

การวิจัยข้างต้นดำเนินการกับนักศึกษาสองกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มที่ผสมผสานเกมและกลุ่มที่ไม่ได้ผสมผสานเกมเข้ากับการเรียนรู้ ซึ่งพบว่ากลุ่มที่ผสมผสานเกมเข้ากับการเรียนรู้มีผลการเรียนดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยคะแนนสอบเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7

โจชัว ฟูลลาร์ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นผู้นำการวิจัย เผยว่าการบรรยายในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ แม้แต่ในวิชาที่มีตัวเลขมากมายอย่างเศรษฐศาสตร์หรือสถิติอัตราการสอบตกของนักศึกษาที่เล่นเกมนั้นลดลงอยู่ที่เพียงร้อยละ 7 ขณะอัตราการสอบตกของนักศึกษาที่ไม่ได้เล่นเกมอยู่ที่เกือบหนึ่งในห้า เกมจึงอาจเป็นประโยชน์กับนักศึกษาทุกคนในชั้นเรียน แม้แต่คนที่ไม่ได้คะแนนสูงขึ้น และนักศึกษาที่ได้เล่นเกมมีอัตราความพึงพอใจในการเรียนสูงขึ้นมาก รวมถึงมีอัตราเข้าเรียนและสัมมนาสูงขึ้น

อย่างไรก็ดี อาจารย์และวิทยากรบางส่วนลังเลจะใช้เกมในการเรียนการสอนเพราะความกดดันด้านเวลา คณะนักวิจัยจึงแนะนำให้ทำกิจกรรมที่ใช้เวลาน้อยและจัดการง่ายเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยอาจารย์หรือวิทยากรไม่รู้สึกเสียเวลา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง