รีเซต

สอท.-สกญ.ในปากีสถานร่วมส่ง 45 คนไทยกลับบ้าน

สอท.-สกญ.ในปากีสถานร่วมส่ง 45 คนไทยกลับบ้าน
มติชน
13 กรกฎาคม 2563 ( 14:50 )
118
สอท.-สกญ.ในปากีสถานร่วมส่ง 45 คนไทยกลับบ้าน
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี จัดเที่ยวบินพิเศษครั้งที่ 4 เพื่อช่วยเหลือคนไทยในปากีสถาน นักเรียน เเม่บ้าน เเละเจ้าหน้าองค์การระหว่างประเทศในอัฟกานิสถานจำนวน 45 คน ให้เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน THAI Smile Airways เที่ยวบินที่ WE8130 เส้นทางกรุงอิสลามาบัด – กรุงเทพ
 
 
 
 
ทั้งนี้ สายการบินดังกล่าว บินจากกรุงเทพมายังปากีสถานและได้นำชาวปากีสถานที่ติดค้างในประเทศไทยกลับมายังปากีสถานด้วย ซึ่งการเดินทางรับ-ส่งผู้โดยสาร ทั้งคนไทยและชาวปากีสถานกลับมาตุภูมิครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสถานทูตไทยในปากีสถานและสถานทูตปากีสถานในประเทศไทย
 
 
 
ปัจจุบันยังมีคนไทยในปากีสถานเหลืออยู่จำนวนไม่มาก โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนไทยที่มีครอบครัวเป็นชาวปากีสถาน ซึ่งในชั้นนี้ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ที่จะขอเดินทางกลับประเทศไทย
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง