TrueID

พิษโอไมครอน ทำ 120 แรงงานไทยในแอฟริกาได้เข้าไทยหลังปีใหม่

พิษโอไมครอน ทำ 120 แรงงานไทยในแอฟริกาได้เข้าไทยหลังปีใหม่
มติชน
1 ธันวาคม 2564 ( 14:10 )
18
พิษโอไมครอน ทำ 120 แรงงานไทยในแอฟริกาได้เข้าไทยหลังปีใหม่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์แรงงานไทยในต่างประเทศ กรณีทวีปแอฟริกามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สายพันธุ์โอไมครอน ประกอบด้วย สาธารณรัฐบอตสวานา ราชอาณาจักรเอสวาตินี ราชอาณาจักรเลโซโท สาธารณรัฐมาลาวี สาธารณรัฐโมซัมบิก สาธารณรัฐนามิเบีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และสาธารณรัฐซิมบับเว ว่า จากการสำรวจ พบว่าแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ทวีปแอฟริกาแบบถูกกฏหมาย รวมทั้งหมด 253 ราย โดยแบ่งเป็น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 221 ราย สาธารณรัฐโมซัมบิก 31 ราย และราชอาณาจักรเลโซโท 1 ราย

 

“ล่าสุดมีแรงงานที่ได้แจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทย จำนวน 120 ราย เนื่องมาจากเป็นพนักงานสัญญาจ้างแบบ 6 เดือน และหมดสัญญาพอดี โดยในจำนวน 120 รายนี้ ประกอบอาชีพเป็นช่างเชื่อม จากเดิมจะกลับมาในวันที่ 7-8 ธันวาคมนี้ แต่ยังไม่มีเที่ยวบินกลับเข้าประเทศไทย และเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ทางกระทรวงแรงงานได้หารือกับนายจ้าง จึงมีข้อสรุปว่า ให้รอดูสถานการณ์ไปก่อน และคาดว่าจะได้กลับมาประเทศไทยในช่วงหลังปีใหม่” นายไพโรจน์ กล่าว

 

ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อแรงงานกลุ่มนี้กลับมาถึงประเทศไทย จะมีมาตรการอะไรรองรับแรงงานกลุ่มนี้บ้าง เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง นายไพโรจน์ กล่าวว่า จะต้องรอดูมาตรการจากทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แต่ในขณะนี้ ผู้ที่กลับมาจาก 8 ประเทศดังกล่าว และต้องการเข้าประเทศไทย จะต้องกักตัว 14 วัน และทำการตรวจหาเชื้อแบบละเอียดด้วยวิธีอาร์ที-พีซีอาร์ (RT-PCR) ทั้งหมด 3 ครั้ง หากเป็นช่วงที่แรงงานกลับมาจริงๆ จะมีมาตรการอย่างไร ก็จะต้องปฏิบัติตามที่ ศบค.ประกาศ

 

เมื่อถามต่อว่า แรงงานกลุ่มนี้ เมื่อกลับเข้ามาจะเข้าสู่กระบวนการจัดหางานได้หรือไม่ นายไพโรจน์ กล่าวว่า ไม่น่าห่วง เพราะเป็นแรงงานที่มีฝีมือ เป็นช่างเชื่อม มีรายได้สูงมากต่อเดือน เมื่ออาศัยอยู่ที่ไทย ก็มีงาน มีรายได้ เพียงแต่ว่าการไปทำงานที่แอฟริกามีรายได้สูงกว่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง