รีเซต

เต้ ยังรอด 'ทนายตั้ม' ยื่นข้อกล่าวหาผิด ปธ.สภาตีกลับ แนะร้องตามประมวลจริยธรรมส.ส.

เต้ ยังรอด 'ทนายตั้ม' ยื่นข้อกล่าวหาผิด ปธ.สภาตีกลับ แนะร้องตามประมวลจริยธรรมส.ส.
มติชน
24 มิถุนายน 2565 ( 15:02 )
117
เต้ ยังรอด 'ทนายตั้ม' ยื่นข้อกล่าวหาผิด ปธ.สภาตีกลับ แนะร้องตามประมวลจริยธรรมส.ส.

เมื่อเวลา 14.20 น. วันที่ 24 มิถุนายน ที่รัฐสภา นายณัฐกานต์ ชูชนะ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงกรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้รับหนังสือร้องเรียนจากนายนายษิทรา เบี้ยบังเกิด ทนายความ ขอให้ตรวจสอบ จริยธรรม นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนนั้น ทางสำนักงานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือร้องเรียนดังกล่าวว่า เป็นไปตามข้อ 11 ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ กรรมาธิการ พ.ศ. 2563 หรือไม่

 

โดยจากการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนพบว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรยังไม่อาจดำเนินการขอให้ตรวจสอบจริยธรรม ของผู้ถูกร้องได้ เนื่องจากผู้ถูกร้อง แม้จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ไม่ได้อยู่ภายใต้ บังคับของประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2564 แต่ผู้ถูกร้อง อยู่ภายใต้ ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563

 

 

นายณัฐกานต์ กล่าวอีกว่า ทั้งหนังสือร้องเรียนต้องมีรายละเอียดตามข้อ 7 ของข้อบังคับว่าด้วยประมวล จริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 โดยเรื่องร้องเรียนต้องทำเป็นหนังสือโดยใช้ถ้อยคำสุภาพ และมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 1.ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง รวมถึงวิธีการติดต่อสื่อสารที่สะดวก พร้อมด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 2.ข้อกล่าวหาที่จะระบุว่าสมาชิกหรือกรรมาธิการคนใด กระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเรื่องใด โดยระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องใช้สิทธิยื่นเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว และ 3.ต้องมีการลงลายมือชื่อผู้ร้อง ทางสำนักงานฯ จะได้ดำเนินการแจ้งผู้ร้องให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 ต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง