จัดเด็กเรียน 'วันคู่-วันคี่'!! รองอธิการบดี ม.รามฯ ร่อนจม.ถึงพ่อแม่ ย้ำ ร.ร.สาธิตประถม เปิดเรียน 1 มิ.ย.

จัดเด็กเรียน 'วันคู่-วันคี่'!! รองอธิการบดี ม.รามฯ ร่อนจม.ถึงพ่อแม่ ย้ำ ร.ร.สาธิตประถม เปิดเรียน 1 มิ.ย.
มติชน
28 เมษายน 2563 ( 16:33 )
330
จัดเด็กเรียน 'วันคู่-วันคี่'!! รองอธิการบดี ม.รามฯ ร่อนจม.ถึงพ่อแม่ ย้ำ ร.ร.สาธิตประถม เปิดเรียน 1 มิ.ย.
รองอธิการบดีม.รามฯ ร่อนจม.ถึงพ่อแม่ ย้ำ ร.ร.สาธิตประถมเปิดเรียน 1 มิ.ย. แต่หากโควิด-19 ยังรุนแรง พร้อมเลื่อนเปิดเทอม

 

เปิด 1 มิ.ย. – เมื่อวันที่ 28 เมษายน รศ.นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและวางแผน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ม.ร.(ฝ่ายประถม) เปิดเผยว่า จากกรณีโรงเรียนสาธิต ม.ร.(ฝ่ายประถม) มีนโยบายเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 มิถุนายน แต่ผู้ปกครองกังวลเกี่ยวกับบุตรหลาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 และอยากให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปนั้น ม.ร.เตรียมทำจดหมายถึงผู้ปกครอง เกี่ยวกับกำหนดการเปิดเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน อย่างไรก็ตาม โรงเรียนตระหนักถึงสวัสดิภาพของนักเรียน จึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด แต่หากใกล้ถึงระยะเวลาเปิดเรียนวันที่ 1 มิถุนายน สถานการณ์ของโรคติดต่อยังรุนแรง ทางโรงเรียนก็พร้อมเลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนออก

ไป

รศ.นพคุณกล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการที่โรงเรียนจะดำเนินการตามมาตรการของ สธ.อาทิ จะมีจุดคัดกรองอาการเจ็บป่วย วัดอุณหภูมิ ให้ผู้ปกครอง และนักเรียนใส่หน้ากากอนามัย จัดที่นั่งเรียนให้มีระยะห่าง รวมถึง จัดให้นักเรียนเลขที่คู่ มาเรียนในวันคู่ และเลขที่คี่ มาเรียนในวันคี่ ส่วนวันหยุดจะมอบหมายงานให้กลับไปทำที่บ้าน เป็นต้น

 

 

                

ข่าวที่เกี่ยวข้อง