รีเซต

ข่าวดี! แม่ฮ่องสอนไฟป่าลดลงกว่า 50%ตั้งเป้าปี66ลดลงอีก

ข่าวดี! แม่ฮ่องสอนไฟป่าลดลงกว่า 50%ตั้งเป้าปี66ลดลงอีก
มติชน
21 เมษายน 2565 ( 16:28 )
18
ข่าวดี! แม่ฮ่องสอนไฟป่าลดลงกว่า 50%ตั้งเป้าปี66ลดลงอีก

ข่าววันนี้ 21 เมษายน นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมประชุมที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินทร์ ผอ.สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นายกรัณย์พล แสงทอง ผอ.สำนักจัดกรทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน รวมถึงภาคเอกชน หอการค้าจังหวัด ฯ พลังงานจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาที่ดินจังหวัด เข้าร่วมประชุมด้วย

 

โดยในการประชุม ทุกภาคส่วนได้มีการนำเสนอปัญหา และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ส่วนใหญ่เน้นไปที่การเข้าถึงประชาชนและพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะทำให้ปัญหาไฟป่า สามารถแก้ไขได้ในระยะยาวและยั่งยืนปัญหาไฟป่าของ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2564 พบว่าจุดความร้อนจากไฟป่า ปีนี้ ลดลงเหลือเพียง 56 เปอร์เซ็นต์ และมีหลายอำเภอ ที่ไฟป่าลดลงอย่างมาก สาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในเชิงรุก การเข้าหาชุมชน และการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาไฟป่าอย่างเป็นรูปธรรม

 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ปัญหาไฟป่า เป็นปัญหาระดับชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการเข้าไปแก้ไขปัญหา ประเด็นสำคัญคือ ภาครัฐต้องเข้าถึงประชาชน และดึงเข้ามาร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2566 ปัญหาไฟป่าควรจะบรรเทาลงกว่าปีนี้ นอกจากปัญหาไฟป่าแล้ว ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำ ที่ทำกิน ในพื้นที่ ต่างๆ ได้มีการวางแผนแก้ปัญหาในเชิงรุก และใช้เทคนิคในการผลักดันให้โครงการต่างๆ สามารถดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า ได้รับการช่วยเหลือและส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง