จันทบุรี ประกาศเคอร์ฟิว งดออกจากบ้าน 22.00-04.00 น. หลังป่วยโควิดสะสมทะลุ 563 ราย

จันทบุรี ประกาศเคอร์ฟิว งดออกจากบ้าน 22.00-04.00 น. หลังป่วยโควิดสะสมทะลุ 563 ราย
ข่าวสด
12 พฤษภาคม 2564 ( 01:00 )
34
จันทบุรี ประกาศเคอร์ฟิว งดออกจากบ้าน 22.00-04.00 น. หลังป่วยโควิดสะสมทะลุ 563 ราย

จันทบุรี ประกาศเคอร์ฟิว งดออกจากบ้าน 22.00-04.00 น. ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน หลังป่วยโควิดต่อเนื่อง ยอดสะสมทะลุ 563 ราย

 

 

เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 11 พ.ค. 2564 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกคำสั่ง เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ จ.จันทบุรี

 

 

สำหรับการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และให้จำหน่ายอาหาร / เครื่องดื่มได้จนถึงเวลา 22.00 น. หรือนำกลับไปที่บ้าน, ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

 

 

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่นร้านเกม และสวนสนุก งดการให้บริการ

 

 

ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของชำ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ให้เปิดคำเนินการไม่เกินเวลา 22.00 น. และให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ในเวลา 04.00 น.

 

 

สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. แต่ห้ามจัดการแข่งขันกีฬา

 

 

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ จ.จันทบุรี งดออกจากเคหสถานตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็น เช่น การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ต่าง ๆ การประกอบอาชีพซึ่งจำเป็น ผู้เข้าออกเวรยาม หรือเหตุจำเป็นอื่น ๆ

 

 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มความเข้มงวด เข้าตรวจพื้นที่ ตั้งด่านตรวจให้ครอบคลุมพื้นที่ จัดสายตรวจออกตรวจสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาตรของโรค เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขเวลา รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

 

 

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ คำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือ ระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 64 จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 สั่ง ณ วันที่ 11 พ.ค. 64

 

สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.จันทบุรี โดยเฉพาะในกลุ่มคลัสเตอร์พ่อค้าพลอยชาวแอฟริกา และชาวไทย ภายหลังจากการคัดกรองเชิงรุก พบว่ายังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลล่าสุด ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ จ.จันทบุรี ได้รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ณ วันที่ 1 พ.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ติดเชื้อเพิ่ม 32 ราย แบ่งเป็นการตรวจคัดกรองเชิงรุกและกลุ่มที่เฝ้าระวังอาการ ชาวไทย 19 ราย และการคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มชาวแอฟริกา 13 ราย ทำให้มียอดสะสมผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ 563 ราย รักษาหายแล้ว 196 ราย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง