รีเซต

'บิ๊กตู่' ส่งคำขอบคุณ ให้กำลังใจ แพทย์-พยาบาล-บุคลากร-จิตอาสาศูนย์ฉีดวัคซีนของ อว.

'บิ๊กตู่' ส่งคำขอบคุณ ให้กำลังใจ แพทย์-พยาบาล-บุคลากร-จิตอาสาศูนย์ฉีดวัคซีนของ อว.
มติชน
5 กันยายน 2564 ( 12:20 )
52
'บิ๊กตู่' ส่งคำขอบคุณ ให้กำลังใจ แพทย์-พยาบาล-บุคลากร-จิตอาสาศูนย์ฉีดวัคซีนของ อว.

ปลัด อว.เผย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่งคำขอบคุณและกำลังใจให้แพทย์-พยาบาล-บุคลากร-จิตอาสาศูนย์ฉีดวัคซีนของ อว. ซึ่งได้ระดมฉีดตามนโยบายรัฐบาลวันละกว่า 10,000 ราย รวมฉีดแล้วกว่า 700,000 โดส พร้อมสั่งยกระดับการป้องกันให้ครอบคลุมขั้นสูงสุด

 

 

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า เมื่อข่วงบ่ายวันที่ 4 ก.ย. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายมงคลชัย สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ณ อาคารจักรพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดำเนินการภายใต้ อว. โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 โดยฉีดให้แก่บุคลากร นิสิต เจ้าหน้าที่ องค์กรและประชาชนในบริเวณชุมชน ในอัตราวันละประมาณ 10,000 คน เพื่อต้องการให้ทุกคนในและรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแหล่งสถานศึกษา องค์กร หน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องออกไปดูแลประชาชนทั่วประเทศให้มีภูมิคุ้มกันต่อ COVID-19 โดยเร็วตามนโยบายรัฐบาล

 

 

ปลัด อว.กล่าวต่อว่า ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้มอบพลาสเตอร์ปิดแผลหลังการฉีดวัคซีน จำนวน 40,000 ชิ้น จากภาคเอกชนที่บริจาคผ่านบัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ให้แก่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

 

 

“ในการนี้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำคำขอบคุณและกำลังใจจากท่านนายกรัฐมนตรี ส่งถึงอาสาสมัครทางการแพทย์ จิตอาสา คณาจารย์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยฉีดวัคซีนทุกจุดของ อว. พร้อมทั้งได้ขอให้ทุกคนร่วมกันยกระดับป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขั้นสูงสุดตามหลัก Universal Prevention เพื่อสร้างสมดุลการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับสถานการณ์โควิด-19” ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าว

 

 

 

สำหรับศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 เป็น 1 ใน 14 ศูนย์ ในพื้นที่ กทม. ของ อว. ที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่จาก อว. กระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งจิตอาสาจากเจ้าหน้าที่ นิสิต และประชาชนจิตอาสา ร่วมให้บริการประชาชน นอกจากนี้ยังมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาให้การบริจาคสิ่งของจำเป็น อาหารและน้ำดื่มสนับสนุนจำนวนมาก ทั้งนี้ การให้บริการที่ผ่านมา ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ฉีควัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 1 ไปแล้ว ประมาณ 115,000 โด๊ส แบ่งสัดส่วนเป็น นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยใกล้เคียงประมาณ 40% บุคลากร เจ้าหน้าที่ องค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไปประมาณ 60% ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้บริการเข็มที่ 2 ในทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไปจนครบจำนวนที่ตั้งเป้าหมายไว้

 

 

ทั้งนี้ หน่วยฉีดวัคซีนของ อว. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 683,828 โดส โดยเป็นเข็มที่หนึ่ง 612,746 คน และเข็มที่สอง 71,082 โดส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง