โคราช กกต.ท้องถิ่น สวมชุดพีพีอี รับสมัคร อบต. ป้องโควิดแพร่กระจาย

โคราช กกต.ท้องถิ่น สวมชุดพีพีอี รับสมัคร อบต. ป้องโควิดแพร่กระจาย
ข่าวสด
11 ตุลาคม 2564 ( 12:47 )
8
โคราช กกต.ท้องถิ่น สวมชุดพีพีอี รับสมัคร อบต. ป้องโควิดแพร่กระจาย

บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น นายกและสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 243 แห่ง ในพื้นที่ 31 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา ที่ อบต.หนองบัวศาลา อ.เมือง ถือเป็น อบต.ชั้น 1 เนื่องจากมีงบบริหารจัดการปีละ 130 ล้านบาท มากเป็นลำดับต้นๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

พบว่าที่ผู้สมัครนายก ฯ และ ส.อบต.จำนวน 10 เขต ทยอยเดินทางมาลงชื่อก่อนถึงเวลารับสมัคร 08.30 น. เพื่อใช้สิทธิการจับหมายเลข โดยมีนายนิกร ศิริอุดม ปลัด อบต.หนองบัวศาลา ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้ง (ผอ.กกต.) อบต. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ และดำเนินมาตรการสาธารณสุขอย่าเคร่งครัด โดยตรวจคัดกรอง ว่าที่ผู้สมัคร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนเข้าไปในสถานที่รับสมัคร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง

 

 

การจับสลากหมายเลขผู้สมัครนายก ฯ ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารหลักฐานก่อนเวลาจำนวน 3 คน แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ จึงให้ผู้สมัครจับสลากกันเอง ผลปรากฏ ร.ต.ต ดร.พลกฤต สงวนศักดิ์ อดีตรองสารวัตรป้องกันปราบปราม (รอง สวป.) สภ.เมือง นครราชสีมา หัวหน้ากลุ่มหนองบัวศาลาก้าวหน้า หมายเลข 1 นางสาวสดใส ศูนย์สำโรง อดีตผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด สาขานครราชสีมา หัวหน้ากลุ่มรักษ์หนองบัวศาลา หมายเลข 3 นายจำเริญ เปล้ากระโทก อดีตนายก อบต.4 สมัย 19 ปี ติดต่อกัน หัวหน้ากลุ่มหนองบัวศาลาพัฒนา หมายเลข 3

 

 

พันตำรวจโทระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.สนง.กกต.จ.) นครราชสีมา เผยว่า ภาพรวมการรับสมัครเลือกตั้ง อบต. 243 แห่ง วันแรก ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้สนใจได้มาสมัครกันอย่างคึกคัก ตนได้กำชับ กกต.ท้องถิ่น ให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 

 

1. สถานที่รับสมัครต้องกว้างขวางไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตรต่อ 1 คน และมีอากาศถ่ายเทสะดวก จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์การรับสมัครและห้องน้ำทุก 1 ชั่วโมง 2. กำหนดพื้นที่รับสมัครไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตรต่อ 1 คน และมีระบบอากาศถ่ายเทสะดวก จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์การรับสมัครและห้องน้ำทุก 1 ชั่วโมง

 

3. การจัดที่นั่งให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร 4. ให้จำกัดจำนวนคนที่เดินทางมาสถานที่รับสมัครและกำหนดให้มีผู้ติดตามไม่เกิน 2 คน หากมีจำนวนเกินให้อยู่ภายนอกห้อง 5. ให้มีจุดคัดกรองและเจ้าหน้าที่คัดกรอง ทั้งหมดสวมหน้ากากอนามัยมีเครื่องวัดอุณหภูมิและอุปกรณ์ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าสถานที่รับสมัคร

 

 

6. การจัดขบวนแห่หรือการหาเสียงต้องดำเนินการตามระเบียบ กกต.และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา กรณีว่าที่ผู้สมัครเคยเป็นผู้ป่วยหรือมีประวัติเสี่ยงสูงหรือไม่ผ่านการตรวจอุณหภูมิร่างกายให้แยกไปสถานที่จัดไว้โดยเฉพาะ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ทั้งนี้ที่ อบต.กระทุ่มราย อ.ประทาย ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เนื่องจากพบผู้ป่วยเป็นอดีตนายก อบต.และครอบครัว เจ้าหน้าที่ อบต. ทั้งนิติกร กองคลังและชาวบ้านป่วยสะสมจำนวน 27 ราย เจ้าหน้าที่ อบต.ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครได้สวมชุดพีพีอีพร้อมตรวจคัดกรองผู้สมัครและผู้เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง