รีเซต

กสทช. กำชับค่ายมือถือ ปรับคุณภาพสัญญาณ รับการใช้งานช่วงสงกรานต์

กสทช. กำชับค่ายมือถือ ปรับคุณภาพสัญญาณ รับการใช้งานช่วงสงกรานต์
มติชน
12 เมษายน 2565 ( 11:01 )
38
กสทช. กำชับค่ายมือถือ ปรับคุณภาพสัญญาณ รับการใช้งานช่วงสงกรานต์

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช. กำชับโอเปอเรเตอร์ทุกรายดูแลคุณภาพสัญญาณให้พร้อมรองรับการใช้งานของประชาชนจำนวนมากพร้อมกันช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2565 รวมถึงวันหยุดต่อเนื่อง

 

นายไตรรัตน์ กล่าวว่า เนื่องจากสงกรานต์ถือเป็นช่วงที่มีสถิติการใช้โทรศัพท์สูง ประชาชนนิยมติดต่อสื่อสารกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนา จึงติดต่อสื่อสารกับครอบครัวผ่านออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการและเพื่อป้องกันไม่ให้คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการลดลง สำนักงานจึงได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายให้เพิ่มขีดความสามารถและความระมัดระวัง ในการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

“การดำเนินการทั้งหมดของสำนักงาน กสทช.เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และไม่มีปัญหาในการใช้งาน สำหรับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา สำนักงานขอความร่วมมือประชาชนงดใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ เพื่อความปลอดภัย” นายไตรรัตน์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง