กทม. ผู้ว่าฯอัศวิน เปิดงาน ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต นำร่อง 5 โครงการ รับปีใหม่

กทม. ผู้ว่าฯอัศวิน เปิดงาน ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต นำร่อง 5 โครงการ รับปีใหม่
ข่าวสด
28 ตุลาคม 2564 ( 14:27 )
20
กทม. ผู้ว่าฯอัศวิน เปิดงาน ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต นำร่อง 5 โครงการ รับปีใหม่

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ที่ สกายวอล์คช่องนนทรี แยกสาทร-นราธิวาส พื้นที่เขตสาทรและเขตบางรัก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานเปิดงานฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต (Regenerative Bangkok) ตามแนวคิดฟื้นเมืองเชื่อมย่านสำคัญต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ผ่าน 5 โครงการนำร่อง เพื่อฟื้นฟูโครงข่ายคลอง ถนน ทางเท้า และพื้นที่สีเขียว

 

โดยมีนายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าฯกทม. คณะผู้บริหาร และดร.กชกร วรอาคม ที่ปรึกษาโครงการ ร่วมชี้แจงรายละเอียดการพัฒนาในแต่ละย่าน พร้อมด้วยผู้แทนภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจากพื้นที่ทั้ง 5 โครงการนำร่อง เข้าร่วม

 

 

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต เป็นแนวคิดในการพัฒนาเมืองในมิติใหม่ทั้งระบบ โดยกทม. ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการฟื้นฟูโครงข่ายคลอง ถนน ทางเท้า และพื้นที่สีเขียว ให้เป็นตัวเชื่อมโยงย่านต่างๆ อย่างบูรณาการ เพื่อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน นำร่องพัฒนา 5 โครงการ

 

 

ประกอบด้วย โครงการ “ผืนน้ำ” ได้แก่ โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีเชื่อมคลองสาทร และโครงการฟื้นฟูคลองผดุงกรุงเกษม โครงการ “ผืนดิน” ได้แก่ โครงการปรับปรุงถนนพระรามที่ 1 และโครงการปรับปรุงถนนสีลม และโครงการ “ผืนป่า” ได้แก่ โครงการสวนลุมพินี 100 ปี

 

 

ทั้ง 5 โครงการได้เริ่มดำเนินการแล้วและจะทยอยเปิดใช้ได้ตั้งแต่ปลายเดือนธ.ค. นี้ เพื่อต้อนรับปีใหม่ให้กับคนกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังเตรียมพัฒนาต่อยอดไปสู่ 5 ย่านในอนาคต คือ ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ย่านเมืองเก่า ย่านธนบุรี ย่านเมืองใหม่ และย่านพาณิชยกรรมและศูนย์การแพทย์ ซึ่งได้อยู่ในแผนโครงการนำร่องที่จะพัฒนาเป็นลำดับต่อไป

 

สำหรับโครงการแรกที่จะเริ่มเปิดใช้ได้ก่อน คือ โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ซึ่งเป็นการพัฒนาคลองในรูปแบบของสวนเลียบคลอง ระยะทางทั้งสิ้น 4.5 กิโลเมตร โดยให้สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี เป็นพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์และการเรียนรู้ของประชาชน รองรับวิถีชีวิตยุคใหม่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง พัฒนาทางสาธารณะ ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองช่องนนทรี

 

 

รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อน เส้นทางออกกำลังกาย อาทิ วิ่ง เดิน และปั่นจักรยาน ตลอดจนเป็นเส้นทางเชื่อมต่อการสัญจรด้วยการเดินเท้า เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมือง

 

โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี แบ่งการดำเนินการเป็น 5 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 ถนนสุรวงศ์ ถึงถนนสาทร ช่วงที่ 2 ถนนสาทร ถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ช่วงที่ 3 นราธิวาสราชนครินทร์ 7 ถึงถนนจันทน์ ช่วงที่ 4 ถนนจันทน์ ถึงถนนรัชดาภิเษก และช่วงที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก ถึงถนนพระราม 3

 

 

ปัจจุบันสำนักการโยธา กทม. ได้เริ่มก่อสร้างในช่วงที่ 2 จากถนนสาทร ถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ระยะทาง 200 เมตร ประกอบด้วย งานปรับปรุงทางเท้า งานก่อสร้างลานกิจกรรม งานก่อสร้างสวนสาธารณะ งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง งานตอกเสาเข็มและโครงสร้างทางเดินเลียบคลอง โดยบูรณาการร่วมกับสำนักการระบายน้ำ วางแผนการบริหารจัดการน้ำภายในคลองช่องนนทรี

 

ซึ่งในช่วงที่ 2 นี้กำหนดแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันคริตส์มาส 25 ธ.ค.นี้ เพื่อต้อนรับปีใหม่ให้กับคนกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตามสวนดังกล่าวจะแล้วเสร็จทั้งโครงการในเดือนส.ค.65

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง