ทันตแพทย์จุฬาฯ ประกาศพบอาจารย์พิเศษ ติดโควิด-19

ทันตแพทย์จุฬาฯ ประกาศพบอาจารย์พิเศษ ติดโควิด-19
TNN ช่อง16
30 มีนาคม 2563 ( 12:26 )
118
ทันตแพทย์จุฬาฯ ประกาศพบอาจารย์พิเศษ ติดโควิด-19

 

วันนี้( 30 มี.ค.63) เฟซบุ๊ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ออกประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง พบอาจารย์พิเศษติด โควิด-19 ความว่า

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.63 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับแจ้งว่า มีอาจารย์พิเศษของคณะฯ ติดโรคโควิด-19 โดยได้รับข้อมูลว่ามีไข้ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.63 และเดินทางเข้ามายังคณะฯ เมื่อวันที่ 20 มี.ค.63 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. เมื่อทราบเรื่องดังกล่าวคณะฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ ในกรณีที่พบผู้ติดเชื้ออย่างเคร่งครัด ดังนี้

1.แจ้งประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทันที และทำการเก็บข้อมูลผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย สถานที่ที่ไปในคณะฯ และการเข้ามาที่คณะฯ ในช่วง 14 วันก่อนวันที่ 20 มีนาคม 2563 เมื่อนับถอยหลังไป 14 วัน จากวันที่เริ่มมีไข้ พบว่า อาจารย์พิเศษท่านนี้ ได้เข้ามาปฏิบัติงานที่คณะ ในวันที่ 6 และ 13 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.

2.แจ้งผู้ที่สัมผัสหรือติดต่อโดยตรงกับอาจารย์พิเศษท่านนี้ ในวันที่ 6 มี.ค. วันที่ 13 มี.ค. และวันที่ 20 มี.ค.63 ทันที ซึ่งได้แก่ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของคณะฯ 11 ราย โดยให้ทำการกักกันตัวเองเป็นเวลา 14 วัน และนัดตรวจเชื้อในวันที่ 30 มี.ค.63

กลุ่มผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาใน 3 วันดังกล่าว จำนวน 13 ราย โดยแจ้งให้ทำการกักกันตัวเองเป็นเวลา 14 วันเช่นกัน พร้อมกับนัดวันตรวจเชื้อในขั้นถัดไป

3. ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนต่งๆ ของคณะฯ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรค ในวันที่ 29 มีนาคม 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์ ตระหนักถึงความปลอดภัยของทุกคน และได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยจะร่วมมือกับทุกฝ่ายในการฝาระวัง เพื่อความปลอดภัยของทุกคน รวมถึงผู้ป่วยที่มารับการรักษาทางทันตกรรมอย่างดีที่สุด

 

 

 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวที่เกี่ยวข้อง