รีเซต

พณ.เปิดชิง‘สมาคมการค้าดีเด่น 2564’ สร้างต้นแบบที่ดีและยกระดับสู่สากล

พณ.เปิดชิง‘สมาคมการค้าดีเด่น 2564’ สร้างต้นแบบที่ดีและยกระดับสู่สากล
มติชน
3 กุมภาพันธ์ 2564 ( 13:03 )
14
พณ.เปิดชิง‘สมาคมการค้าดีเด่น 2564’ สร้างต้นแบบที่ดีและยกระดับสู่สากล

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่าย และเชิดชูเกียรติให้กับสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และเป็นการกระตุ้นให้สมาคมการค้ามีการพัฒนาองค์กรไปสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งตระหนักรู้ถึงบทบาทที่สำคัญของสมาคมการค้าในการพัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ยกระดับสมาคมการค้าที่มีการพัฒนาธุรกิจตามหลักมาตรฐานสากล เป็นต้นแบบของสมาคมการค้าที่จะพัฒนาต่อไป

 

ทั้งนี้ ปี 2564 แบ่งกลุ่มการประกวดตามอายุการจัดตั้งสมาคมการค้า ได้แก่ จัดตั้ง 1-5 ปี จัดตั้ง 6-15 ปี และ จัดตั้งตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป นำส่งรายงานประจำปีพร้อมงบการเงินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นในปีนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท มี 21 รางวัล ได้แก่ รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ รางวัลนายกสมาคมการค้าดีเด่น และรางวัลกรรมการศักยภาพดีเด่น

 

โดยกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามหลัก Balanced Scorecard ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ 1. ผลสำเร็จตามพันธกิจ 2. ความสามารถในการบริหารจัดการ 3.คุณภาพการให้บริการ และ 4. การพัฒนาองค์กร โดยเปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง