รีเซต

โรงเรียนบ้านซำตะเคียน ขาดแคลนน้ำ! อบจ.พิษณุโลก แจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค ช่วยครู-นร.

โรงเรียนบ้านซำตะเคียน ขาดแคลนน้ำ! อบจ.พิษณุโลก แจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค ช่วยครู-นร.
มติชน
14 มิถุนายน 2565 ( 17:46 )
183
โรงเรียนบ้านซำตะเคียน ขาดแคลนน้ำ! อบจ.พิษณุโลก แจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค ช่วยครู-นร.

ข่าววันนี้ 14 มิถุนายน นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำรถบรรทุกน้ำขนาด 12,000 ลิตร 3 คัน ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ให้แก่ โรงเรียนบ้านซำตะเคียน หมู่ที่ 9 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้

 

ภายหลังได้รับการร้องขอจากทางโรงเรียนบ้านซำตะเคียน เนื่องจากพบว่าโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ห่างไกลและแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเกิดแห้งขอดทำให้มีน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของครูและนักเรียน ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียน 188 คน และครู 16 คน ส่งผลให้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนเป็นอย่างมาก โดยในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำน้ำอุปโภคบริโภคเติมน้ำใส่แท้งค์น้ำประปาของโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 72,000 ลิตร เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้อุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือไปจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ ท่ามกลางความพึงพอใจของครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง