รีเซต

เชียงรายไม่ทิ้งกัน.. ผสานพลังช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรา

เชียงรายไม่ทิ้งกัน.. ผสานพลังช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรา
77ข่าวเด็ด
24 เมษายน 2563 ( 07:53 )
70
เชียงรายไม่ทิ้งกัน.. ผสานพลังช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรา

เชียงราย-เชียงรายไม่ทิ้งกัน.. ผสานพลังช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรา

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมและดูแลโครงการช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามอำเภอเทิง ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19​ เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ที่ห้างธนพิริยะ ถนนบรรพปราการ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงราย จัดโครงการช่วยเหลือแก่เกษตรกรและวงจรภาคกาผลิตสินค้าประมง โดยจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดกุ้งก้ามกราม อำเภอเทิงสัญจร ด้วยการกำหนดหน่วยจัดจำหน่ายในแหล่งชุมชน 5 จุดที่สำคัญ ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป

ทั้งนี้ ได้จัดจำหน่ายบริเวณห้างธนพิริยะ 4 สาขาได้แก่ สาขาหอนาฬิกา อำเภอเมืองเชียงราย สาขาหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองเชียงราย สาขาแม่จัน อำเภอแม่จัน สาขาเชียงคำอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และหน้าโรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติค อำเภอแม่สาย

สำหรับการจัดการด้านการตลาด กำหนดจำหน่ายกุ้งในราคาเดียวกับหน้าบ่อ มี 2 ราคาได้แก่ กุ้งคัดไซค์ 460 บาท/กก. (ประมาณ​15 ตัว/กก.)​ คละไซค์ 310 บาท/กก.(ประมาณ 30 ตัว/กก.)

โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงรายช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ที่ยังมีกุ้งรอจำหน่ายค้างอยู่ที่บ่ออีก 30 ตัน โดยการจัดระเบียบการซื้อ ให้มี ระเบียบการซื้อให้รักษาระยะห่างกัน 2 เมตร เวลาสั่งซื้อและเข้ามาซื้อครั้งละไม่เกิน 5 คน ละสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้ที่ คุณศลิษา โทร.081-8080440 และคุณชฎารัตน์ โทร.094-7054385

ข่าวโดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย