มหาดไทย สั่งด่วน กำชับด่านโควิด ขนส่งสินค้า-ผลิตผลเกษตรฯ ให้ผ่านได้

มหาดไทย สั่งด่วน กำชับด่านโควิด ขนส่งสินค้า-ผลิตผลเกษตรฯ ให้ผ่านได้
มติชน
24 เมษายน 2563 ( 14:10 )
87
มหาดไทย สั่งด่วน กำชับด่านโควิด ขนส่งสินค้า-ผลิตผลเกษตรฯ ให้ผ่านได้
มหาดไทย สั่งด่วน ผู้ว่าฯทั่วประเทศ กำชับด่านโควิด ขนส่งสินค้า-ผลิตผลเกษตรฯ ตามการยกเว้นใน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ให้ผ่านได้ เป็นมาตรฐานเดียวกันเคร่งครัด 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือถึง นายนิพิฏฐ์ อินทรสมับติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เรื่องการสั่งให้ด่านตรวจทั่วประเทศปฎิบัติไปในแนวทางเดียวกัน  หลังได้รับร้องเรียนปัญหาดุลพินิจของด่านตรวจแต่ละด่านไม่เหมือนกัน โดยได้รับร้องเรียนเกษตรกร ต้องขับรถอ้อมไกล เพราะด่านตรวจบางจังหวัดไม่อนุญาตให้ผ่าน ทั้งนี้ได้กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดปฎิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ที่ออกตามมาตรา 9 ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ด้วยท่าที่ประนีประนอม ละมุนละม่อมกับประชาชน

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ให้ด่านตรวจ อนุญาตให้การขนส่งสินค้าที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง