TrueID

โฆษก ภท.เผย พ.ร.บ.เรียนออนไลน์ เข้าสภาสัปดาห์นี้ ฟุ้งหลักคิดของพรรคลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

โฆษก ภท.เผย พ.ร.บ.เรียนออนไลน์ เข้าสภาสัปดาห์นี้ ฟุ้งหลักคิดของพรรคลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
มติชน
29 พฤศจิกายน 2564 ( 10:43 )
15
โฆษก ภท.เผย พ.ร.บ.เรียนออนไลน์ เข้าสภาสัปดาห์นี้ ฟุ้งหลักคิดของพรรคลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายภราดร ปริศนานันทกุล โฆษกพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. …. ของพรรคภูมิใจไทย ได้รับการบรรจุในวาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ เป็นเพราะพรรคภูมิใจไทยให้ความสนใจรูปแบบการเรียนการสอนในอนาคต บนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่จะสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้ทั้งคนจนคนรวย คนเมืองคนชนบท โรงเรียนใหญ่กับโรงเรียนเล็ก โดยใช้เทคโนโลยีมาสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้น

 

“กรณีที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยิ่งแสดงให้เห็นว่าหลักคิดของพรรคภูมิใจไทยเป็นทิศทางที่ถูกต้อง ทุกคนสนใจการเรียนออนไลน์ แต่หลักคิดของพรรคภูมิใจไทยแตกต่างจากสิ่งที่ปฏิบัติกันอยู่ที่เป็นเสมือนการย้ายห้องเรียนมาไว้ที่บ้านเพียงเท่านั้น ยังไม่ได้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำใดๆ แต่หลักสูตรวิธีสอนที่มีคุณภาพสูงยังไม่เกิดขึ้น

 

“พรรคภูมิใจไทยเราคิดมากกว่านั้น ยังควรเปิดโอกาสให้ใครก็ตาม แม้ไม่ได้อยู่ในวัยเรียน ประสงค์อยากเรียนเพิ่มเติม ต่อยอด สามารถเรียนรู้ได้ เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รัฐต้องสร้างขึ้น” โฆษกพรรคภูมิใจไทยกล่าว

 

นายภราดร กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยจึงเสนอบนหลักคิดที่ว่าต้องจัดหาหลักสูตรที่ผู้เรียนต้องการ เช่น อยากเรียนหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา หรือหลักสูตรจากประเทศสิงคโปรที่ว่าดีที่สุดในอาเซียน หรือหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ผู้เรียนสามารถที่จะเข้าไปเลือกเรียนได้ ด้วยการลงทะเบียนผ่านบัตรประชาชน โดยรัฐจะสนับสนุนค่าหลักสูตรให้อยู่ในระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความเท่าเทียม ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

 

“หากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เข้าสู่วาระพิจารณา พรรคภูมิใจไทยจะอภิปรายชี้แจงให้ที่ประชุมสภา และประชาชนได้เข้าใจและสนับสนุนแนวคิดในการดำเนินการให้การเรียนออนไลน์ ไม่ใช่เพียงแค่การย้ายห้องเรียนมาไว้ที่บ้านเท่านั้น หลักคิดพรรคภูมิใจไทยจะทำให้ลดช่องว่างในการเข้าถึงหลักสูตรการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ บนความเท่าเทียมของทุกๆ คน จึงต้องการให้ช่วยกันติดตามและสนับสนุนด้วย” นายภราดรกล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง