รีเซต

จนท.จีนชี้ 'การรักษาผู้ป่วยอาการรุนแรง' จำเป็นต่อการสู้โควิด-19

จนท.จีนชี้ 'การรักษาผู้ป่วยอาการรุนแรง' จำเป็นต่อการสู้โควิด-19
Xinhua
23 พฤศจิกายน 2565 ( 10:24 )
18
จนท.จีนชี้ 'การรักษาผู้ป่วยอาการรุนแรง' จำเป็นต่อการสู้โควิด-19

ปักกิ่ง, 22 พ.ย. (ซินหัว) -- วันอังคาร (22 พ.ย.) กัวเยี่ยนหง เจ้าหน้าที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน ระบุว่าการสร้างขีดความสามารถด้านบริการทางการแพทย์ โดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ยังคงจำเป็นอย่างยิ่งในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ของจีน

กัวแถลงข่าวว่าแม้อัตราการเสียชีวิตและอัตราผู้ป่วยอาการรุนแรงจากโรคโควิด-19 จะค่อนข้างต่ำในจีน แต่การเตรียมความพร้อมระดับสูงสุดในการรักษาผู้ป่วยอาการรุนแรงยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งกัวระบุว่ากลุ่มประชากรสูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวถือเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสฯ มากที่สุดในจีน พร้อมเปิดเผยถึงความจำเป็นในการปรับปรุงความสามารถรักษาอาการป่วยรุนแรง เพื่อปกป้องประชากรกลุ่มนี้ให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นการสร้างขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วยอาการรุนแรงยังมีความสำคัญในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 และจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงในระยะยาว โดยจีนตั้งเป้าเพิ่มการเข้าถึงทรัพยากรทางการแพทย์คุณภาพสูงและส่งเสริมการกระจายทรัพยากรดังกล่าวอย่างสมดุลทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง