โควิดพ่นพิษ! งานองค์พระปฐมเจดีย์ ปี 64 งดจัด เหตุยังเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม-เคอร์ฟิว

โควิดพ่นพิษ! งานองค์พระปฐมเจดีย์ ปี 64 งดจัด เหตุยังเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม-เคอร์ฟิว
มติชน
15 ตุลาคม 2564 ( 18:00 )
28
โควิดพ่นพิษ! งานองค์พระปฐมเจดีย์ ปี 64 งดจัด เหตุยังเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม-เคอร์ฟิว

วันที่ 15 ตุลาคม ที่ห้องประชุมกุฏิเจ้าจอมฯ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ รมชวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ผอ.สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม หัวหน้าสำนักงานจัดประโยชน์ และรักษาองค์พระปฐมเจดีย์ และผู้เกี่ยวข้องประชุมพิจารณาการจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564 ตามที่วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดการจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ เป็นประจำทุกปี โดยกำหนดวันทางจันทรคติ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 เป็นวันเริ่มงานถึงวันแรม 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นวันสิ้นสุดงาน รวมงาน 9 วัน 9 คืน เป็นประจำทุกปี สำหรับในปี พ.ศ. 2564 จะตรงกับวันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2564

 

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ งดจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564 เนื่องจากพื้นที่จังหวัดนครปฐมยังคงเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ประกอบกับยังคงมีกำหนดเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ตามพรก.ฉุกเฉิน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ด้านผู้ประกอบการค้ารายหนึ่ง กล่าวว่า รู้สึกเสียดายที่ งดจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564เนื่องจากทุกปีมาทำการค้าในข่วงเทศกาลฯปีละครั้งได้กำไรเป็นกอบเป็นกำ และช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ค้าขายงานใหญ่มาหลายงานก็หวังว่าจะได้ลงงานองค์พระฯ เหมือนทุกปี แต่ก็เข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิด และเคอร์ฟิว