รีเซต

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง ‘เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ’ เป็นผู้ว่าแบงก์ชาติ มีผล 1 ต.ค.นี้

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง ‘เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ’ เป็นผู้ว่าแบงก์ชาติ มีผล 1 ต.ค.นี้
TNN ช่อง16
24 สิงหาคม 2563 ( 21:11 )
113
ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง ‘เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ’ เป็นผู้ว่าแบงก์ชาติ มีผล 1 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามพระราชบัญญัติ ธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๘/๑๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง