รีเซต

'ปลัดมท.' ชวนช้อป ผ้าไทยใส่ให้สนุก ผ้าไทยลายพระราชทาน 'ลายขิดนารีรัตนราชกัญญา' ถึง 5 ธ.ค.นี้

'ปลัดมท.' ชวนช้อป ผ้าไทยใส่ให้สนุก ผ้าไทยลายพระราชทาน 'ลายขิดนารีรัตนราชกัญญา' ถึง 5 ธ.ค.นี้
มติชน
4 ธันวาคม 2565 ( 13:10 )
48
'ปลัดมท.' ชวนช้อป ผ้าไทยใส่ให้สนุก ผ้าไทยลายพระราชทาน 'ลายขิดนารีรัตนราชกัญญา' ถึง 5 ธ.ค.นี้

4 ธันวาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย(มท.) เปิดเผยว่า “ผ้าไทย” มรดกภูมิปัญญา หัตถศิลป์ หัตถกรรม อันล้ำค่าของพวกเราคนไทย ที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของพี่น้องช่างทอผ้าจากทุกที่ถิ่นในชนบทห่างไกล ผู้สืบสานภูมิปัญญา ต่อลมหายใจด้วยการถักทอ ใส่ใจ ออกแบบเทคนิคลวดลายผ้าจากบรรพบุรุษ เพื่อรักษาหัตถศิลป์หัตถกรรมอันทรงคุณค่า สะท้อนความมั่นคงของชาติด้านเครื่องนุ่งห่ม อันเป็น 1 ในปัจจัย 4 ของชีวิตประจำวันให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทย

“นับเป็นพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานโครงการพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” มาเป็นหลักคิดในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความทันสมัย ใส่ได้ในทุกโอกาส จึงทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย และผู้มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทอผ้า การตัดเย็บเสื้อผ้า ได้ลงพื้นที่ Coaching พัฒนาทักษะ เทคนิค การทอผ้า การออกแบบลวดลาย และการตัดเย็บเสื้อผ้า ให้กับช่างทอผ้าและผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย ในทั่วประเทศ ด้วยทรงห่วงใยพี่น้องช่างทอผ้าทั่วประเทศ และพระราชทานพระกำลังใจด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนด้วยการจัด “การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” ประจำปี 2565 ซึ่งมีผู้สมัครส่งผลงานผ้าเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 2,946 ผืน และงานหัตถกรรม จำนวนทั้งสิ้น 298 ชิ้น โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” และงานหัตกรรม รอบตัดสินระดับประเทศ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 65 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร”นายสุทธิพงษ์ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า ผลงานผ้าทุกผืนที่ถูกถักทอส่งเข้าประกวด ผู้เข้าประกวดทุกคนได้นำเสนอแนวคิด เทคนิค และวิธีการทอผ้า ย้อมสีผ้าด้วยสีธรรมชาติ ด้วยความมุ่งมั่น โดยผลงานทุกชิ้น ล้วนเป็นสุดยอดผลงานผ้าไทยลายขิดนารีรัตนราชกัญญา พี่ผ่านการรังสรรค์ ความตั้งใจ ความใส่ใจ ในการถักทอด้วยระยะเวลานาน แต่อุปสรรคปัญหาทั้งหลายต่างกลายเป็นความทุ่มเทในการสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อบรรลุความต้องการของผู้เข้าประกวดทุกคน ที่มีความมุ่งมาดปรารถนาในการน้อมนำลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” มาผลิตเป็นผลงานอันทรงคุณค่า เพื่อให้ถูกอก ถูกใจ เป็นที่ต้องการของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย และจากการประกวดผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญาที่ผ่านมา มีพี่น้องประชาชนผู้สนใจและหลงใหลในผืนผ้าไทยจำนวนมาก ติดต่อสอบถามเพื่อเป็นเจ้าของผืนผ้าที่มีความประณีตบรรจงและงดงามเหล่านี้

“เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดและเปิดโอกาสให้พี่น้องช่างทอผ้าผู้ส่งผืนผ้าเข้าประกวดได้มีโอกาสนำเสนอผลงานออกสู่สายตา พี่น้องประชาชนและทำให้พี่น้องประชาชนผู้มีความสนใจในผืนผ้าไทยได้ร่วมสนับสนุนและอุดหนุนเลือกซื้อผืนผ้าที่ผ่านการประกวดจากผู้ประกอบการโดยตรง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดงาน “สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา”” ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ Quartier Gallery, M Floor, The EmQuartier ซึ่งมีกลุ่มผู้ประกอบการร่วมออกร้าน จำนวน 50 บูท เพื่อจำหน่ายสุดยอดผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถศิลป์หัตถกรรมให้กับผู้สนใจ เช่น กลุ่มผาสาทแก้ว ผ้าทอลายโบราณ จ.มหาสารคาม กลุ่มผ้าชิ่นตีนจกลับแล จ.อุตรดิตถ์ กลุ่มเย็บผ้าด้วยมือ (แบรนด์ขวัญตา) จ.หนองบัวลำภู กลุ่มตลาดไหมใต้ถุนเรือน (Young OTOP) จ.สุรินทร์ กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกษตรบ้านม่วงงาม จ.ชัยนาท saloma patek จ.นราธิวาส กลุ่มศิวะนาฎกนกไทย จ.พัทลุง กลุ่มหัตถกรรมงานทองเหลือง จ.ระยอง กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมืออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เป็นต้น” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้สนใจ ได้เลือกซื้อผืนผ้าไทยและหัตถกรรมที่ผ่านการประกวด “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” ทุกลวดลาย ทุกเทคนิค จากผู้ประกอบการทั้ง 4 ภาค ที่นำมาได้จัดแสดงและจำหน่าย รวมทั้งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ผ้าพันคอ กระเป๋า และสินค้าประเภทต่าง ๆ ซึ่งจะจำหน่ายถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ Quartier Gallery, M Floor, The EmQuartier เพื่อร่วมสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมผ้าไทย และร่วมให้กำลังใจผู้ประกอบการช่างทอผ้าจากทั่วประเทศ อันเป็นการทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนภายในประเทศ และต่อลมหายใจผืนผ้าไทย ธำงรักษามรดกภูมิปัญญาที่ล้ำค่าให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง