รก.ดีดีการบินไทยโต้ข่าวมีเงินจ่ายพนักงานถึง ต.ค.ไม่จริง

รก.ดีดีการบินไทยโต้ข่าวมีเงินจ่ายพนักงานถึง ต.ค.ไม่จริง
มติชน
20 สิงหาคม 2563 ( 19:26 )
46
รก.ดีดีการบินไทยโต้ข่าวมีเงินจ่ายพนักงานถึง ต.ค.ไม่จริง

รก.ดีดีการบินไทยโต้ข่าวมีเงินจ่ายพนักงานถึง ต.ค.ไม่จริง

การบินไทย – จากกรณีมีการนำเสนอข่าวพนักงานการบินไทยร่วมใจลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนช่วยบริษัท เสริมสภาพคล่อง ตามที่มีสื่อเผยแพร่ข่าวกรณีการบินไทยเหลือเงินจ่ายพนักงานได้แค่เดือนตุลาคมนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรณีที่มีข่าวเผยแพร่เรื่องกระแสเงินสดของบริษัทเหลือถึงแค่เดือนตุลาคมนั้น พนักงานการบินไทยจึงร่วมใจลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนช่วยบริษัทนั้น คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ซึ่งความเป็นจริงข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการบรรยายสรุปให้พนักงานรับทราบในการประชุมภายในระหว่างฝ่ายบริหาร และพนักงาน คือถ้าบริษัท และพนักงานทุกคนไม่ทำอะไรเลย เงินจะเหลือแค่เดือนตุลาคม แต่บริษัททราบดี จึงบริหารจัดการทางด้านหารายได้เสริม หรือหารายได้จากธุรกิจอื่น เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ทำให้ขณะนี้บริษัทยังไม่สามารถทำการบินได้ตามปกติ

 

นายชาญศิลป์กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาบริษัทได้หารายได้เพิ่ม ได้แก่ การขนส่งสินค้า โดยตั้งแต่เดือนมีนาคม – กรกฎาคม จำนวน 18,165 ตัน ใน 903 เที่ยวบิน และจัดเที่ยวบินพิเศษ 46 เที่ยวบิน นำคนไทยที่ตกค้าง และประสงค์จะกลับบ้าน จำนวน 5,488 คน และฝ่ายครัวการบินผลิตอาหารขึ้นเครื่องบินให้แก่สายการบินลูกค้า และของบริษัทระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน ประมาณ 1.1 ล้านชุด รวมทั้ง ผลิตขนม และเบเกอรี่ของร้าน Puff & Pie กว่า 5.5 ล้านชิ้น อีกด้านหนึ่งที่บริษัทดำเนินการ คือการลดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด รวมถึง บริษัทยังได้เจรจากับคู่ค้า และเจ้าหนี้ในการพักชำระหนี้ชั่วคราว (Automatic Stay) ระหว่างเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู

 

“ที่สำคัญ คือการที่บริษัทได้รับความร่วมมือด้วยความสมัครใจจากพนักงานเกือบทั้งหมด ในการปรับลดเงินเดือน และค่าตอบแทน ตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม ที่ผ่านมา และพนักงานส่วนมากยังได้ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ด้วยการสมัครใจลาหยุดงานโดยไม่รับค่าตอบแทน หรือ Leave Without Pay ในโครงการ Together We Can ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม ทำให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถรักษาเงินสดได้อย่างเพียงพอ เพื่อคงสภาพคล่องให้นานที่สุด จนกว่าบริษัทจะกลับมาทำการบินได้ตามปกติ” นายชาญศิลป์ กล่าว

นายชาญศิลป์กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทยังได้บริหารความเสี่ยง และบริหารจัดการกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น ที่มีข่าวว่าบริษัทจะมีเงินจ่ายเงินเดือนพนักงานได้ถึงแค่เดือนตุลาคม จึงไม่เป็นความจริง ข้อความดังกล่าวเป็นเพียงการสื่อสารภายในสำหรับพนักงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ จึงจำเป็นจะต้องกล่าวถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้น หากไม่ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากพนักงานทุกคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง