รีเซต

ครม.เห็นชอบ พ.ร.ฎ. เรียกประชุมรัฐสภา สมัยสามัญ 22 พ.ค.นี้

ครม.เห็นชอบ พ.ร.ฎ. เรียกประชุมรัฐสภา สมัยสามัญ  22 พ.ค.นี้
ข่าวสด
5 เมษายน 2565 ( 17:48 )
100
ครม.เห็นชอบ พ.ร.ฎ. เรียกประชุมรัฐสภา สมัยสามัญ  22 พ.ค.นี้

ข่าววันนี้ 5 เม.ย.2565 ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. …. สมควรให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 สำหรับปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.

 

โดยมติเห็นชอบร่างดังกล่าว เป็นไปตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. จึงสมควรให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีในวันที่กำหนดดังกล่าว

 

ทั้งนี้มติเห็นชอบเรียกประชุมรัฐสภานั้น ตรงกับวันที่ 22 พ.ค. ซึ่งเป็นวันครบรอบการรัฐประหาร โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งผบ.ทบ. โดยการประชุมสภาสามัญในวันดังกล่าว ถือเป็นการครบรอบ 8 ปีการรัฐประหารด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง