รีเซต

อยุธยา รับลูก คุมเข้มการเดินทางข้ามจว. ให้ปชช.-ผู้ประกอบการแสดงเอกสารเหตุผลการเดินทาง

อยุธยา รับลูก คุมเข้มการเดินทางข้ามจว. ให้ปชช.-ผู้ประกอบการแสดงเอกสารเหตุผลการเดินทาง
มติชน
7 มกราคม 2564 ( 10:43 )
571
อยุธยา รับลูก คุมเข้มการเดินทางข้ามจว. ให้ปชช.-ผู้ประกอบการแสดงเอกสารเหตุผลการเดินทาง

ศุนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกประกาศด่วนที่สุด เรื่องมาตรการเพื่อการคัดกรองการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด สำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการ

 

โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการกรณ๊ต้องขนย้ายบุคลากรหรือแรงงานจากจังหวัดข้างเคียงที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้ทำแบบแสดงเหตุผลความจำเป็นการการเดินทางข้ามเขตพื้นที่ ลงนามรับรองโดยนายจ้าง เจ้าของกิจการ จำนวน 2 ชด ชุดหนึ่งประจำรถ และอีกชุดสำหรับมอบให้เจ้าหน้าที่ ส่วนผู้ขับขี่ต้องแสดงบัตรประชาชน ใบอนุญาตขับรถต่อเจ้าหน้าที่

 

สำหรับประชาชนให้ทำแบบแสดงเหตุผลความจำเป็นการการเดินทางข้ามเขตพื้นที่ ลงนามรับรองตนเองจำนวนอย่างน้อย 2 ชด ชุดหนึ่งเก็บไว้ประจำรถ อีกชุด มอบให้เจ้าหน้าที่

 

ดาวน์โหลดเอกสารการเดินทางข้ามจังหวัดคลิก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง