สั่งทุกจังหวัดเข้มกิจกรรมเคาต์ดาวน์ หวังสกัดโควิด แต่ไม่ให้กระทบธุรกิจ

สั่งทุกจังหวัดเข้มกิจกรรมเคาต์ดาวน์ หวังสกัดโควิด แต่ไม่ให้กระทบธุรกิจ
ข่าวสด
15 ธันวาคม 2563 ( 10:26 )
31
สั่งทุกจังหวัดเข้มกิจกรรมเคาต์ดาวน์ หวังสกัดโควิด แต่ไม่ให้กระทบธุรกิจ

ศบค.มท. สั่งการผู้ว่าฯทุกจังหวัด เข้มมาตรการสาธารณสุขในกิจกรรมคนแออัด หวังสกัด โควิด-19 แต่ไม่ให้กระทบธุรกิจ-บรรยากาศช่วงเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ 64

 

วันที่ 15 ธ.ค.2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้าง และขณะนี้เข้าสู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ 2564 ซึ่งจะมีประชาชนรวมกลุ่มจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเป็นจำนวนมาก อาจเกิดการแออัด และจะก่อให้เกิดการติดต่อ และแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้โดยง่าย

 

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ 2564 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพฯ กำชับและเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก/แออัด เช่น กิจกรรมเคาท์ดาวน์ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมตามประเพณี เป็นต้น

 

และในกรณีการจัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงในสถานที่ที่มิใช่สถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในสถานการณ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการและแนวทางที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด รวมทั้งให้เพิ่มความถี่ในการออกตรวจตราเพื่อป้องปรามให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเอกชน และส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลด้วย

 

 

นอกจากนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน แก้ไข ระงับยับยั้ง ฟื้นฟู หรือช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ยังมีผลบังคับใช้ตามประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังมีผลบังคับใช้ ลงวันที่ 23 พ.ย.63 และประกาศเรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกฯ กำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับลงวันที่ 23 พ.ย.63 ต่อไปด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง