รีเซต

ฉางซายึด 'เหรียญโบราณ' ลักลอบส่งออกผิดกฎหมาย

ฉางซายึด 'เหรียญโบราณ' ลักลอบส่งออกผิดกฎหมาย
Xinhua
6 พฤศจิกายน 2566 ( 17:44 )
42
ฉางซายึด 'เหรียญโบราณ' ลักลอบส่งออกผิดกฎหมาย

 (แฟ้มภาพซินหัว : นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมถนนโบราณไท่ผิง นครฉางซา มณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีน วันที่ 7 มิ.ย. 2023)

ฉางซา, 6 พ.ย. (ซินหัว) -- เจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรประจำท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงฮวา มณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีน ได้ยึดเหรียญโบราณจำนวน 45 เหรียญ ซึ่งถูกระบุว่าเป็นโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมล้ำค่าที่ห้ามไม่ให้นำออกนอกประเทศ

วันจันทร์ (6 พ.ย.) เจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรฯ เปิดเผยการพบเหรียญดังกล่าวในกระเป๋าเดินทางที่มีผู้โดยสารขาออกวางทิ้งเอาไว้ ซึ่งการตรวจสอบภายหลังยืนยันว่าเหรียญจำนวน 45 เหรียญ มีต้นกำเนิดมาจากราชวงศ์ต่างๆ อาทิ ราชวงศ์ฉิน (221-207 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก (206 ปีก่อนคริสต์ศักราช-ปี 25) ราชวงศ์ถัง (ปี 618-907) และราชวงศ์ซ่ง (ปี 960-1279)

ด้านหยางเสี่ยวหย่ง หัวหน้าสำนักงานศุลกากรฯ อ้างอิงกฎหมายแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการคุ้มครองโบราณวัตถุทางวัฒนธรรม กล่าวว่าการนำโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมออกนอกประเทศจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักบริหารโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมภายใต้คณะรัฐมนตรีของจีน โดยบุคคลและองค์กรที่ขนส่งโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมจากจีน หรือจัดส่งวัตถุเหล่านี้ผ่านทางไปรษณีย์หรือฝากขนส่ง จำเป็นต้องยื่นหลักฐานผ่านพิธีการศุลกากรด้วย

หยางกล่าวว่าการขนส่งโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมออกนอกประเทศอย่างผิดกฎหมายจะต้องได้รับบทลงโทษ พร้อมเสริมว่าคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง