พุ่งไม่หยุด นนทบุรี พบผู้ป่วย 618 ราย ติดจากครอบครัว ชุมชน ที่ทำงาน

พุ่งไม่หยุด นนทบุรี พบผู้ป่วย 618 ราย ติดจากครอบครัว ชุมชน ที่ทำงาน
ข่าวสด
20 กรกฎาคม 2564 ( 13:48 )
5
พุ่งไม่หยุด นนทบุรี พบผู้ป่วย 618 ราย ติดจากครอบครัว ชุมชน ที่ทำงาน

 

พุ่งไม่หยุด นนทบุรี พบผู้ป่วย 618 ราย สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญจากครอบครัว ชุมชน ที่ทำงาน โรงงาน ติดเชื้อมากสุดที่อำเภอไทรน้อย 266 ราย

 

 

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 20 ก.ค.64 ศูนย์ข้อมูล covid 19 จ.นนทบุรี รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 618 ราย (เชิงรุก 322 ราย) สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ ครอบครัว, ชุมชน, สถานที่ทำงานและโรงงาน แบ่งเป็น เพศหญิง 326 ราย เพศชาย 292 ราย ต่างชาติ 260 ราย (พม่า 258 ราย กัมพูชา 0 ราย ลาว 2 ราย) ภูมิลำเนาอำเภอไทรน้อย 266 ราย อำเภอเมืองนนทบุรี 110 ราย อำเภอปากเกร็ด 87 ราย อำเภอบางใหญ่ 65 ราย อำเภอบางบัวทอง 47 ราย อำเภอบางกรวย 43 ราย มีอาการ 362 ราย คิดเป็น 58.58% ไม่มีอาการ 256 ราย คิดเป็น 41.42%

 

 

สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 618 ราย คัดกรองก่อนผ่าตัด 0 ราย คัดกรองเชิงรุก 322 ราย ACF อำเภอไทรน้อย (บริษัทผลิตอุปกรณ์การกีฬา) จำนวน 262 ราย จาก 299 ราย (ร้อยละ 85) ACF อำเภอเมือง (ชุมชนบริเวณวัดทินกรนิมิตร ต.สวนใหญ่) จำนวน 29 ราย จาก 249 ราย (ร้อยละ 11) ACF อำเภอบางใหญ่ (ชุมชนเทศบาลบางแม่นาง) จำนวน 31 ราย เชิงรับ 296 ราย สัมผัสผู้ติดเชื้อในครอบครัว 24 ราย สัมผัสผู้ติดเชื้อในที่ทำงาน 20 ราย สถานที่กักตัว LQ 1 ราย

 

 

ผู้ที่มีความเสี่ยง/สัมผัสใกล้ชิด ให้ประเมินความเสี่ยงโควิด19 ได้ที่ https://agnosteam96.wixsite.com/nonselfcheck” ถ้ามีความเสี่ยงสูงและอาการเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป ภายใน 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลรัฐที่ตรวจโควิด19 https://www.facebook.com/944802815716443/posts/1722630411267009/

 

 

ช่องทางติดต่อเตียง COVID-19 ในจังหวัดนนทบุรี สำหรับ ผู้มีภูมิลำเนา หรืออาศัยนนทบุรี https://www.facebook.com/944802815716443/posts/1728759530654097/

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์สื่อสารความเสี่ยงโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ที่เบอร์ 061-394-5402 / 061-172-2534 / 061-174-2260 / 061-394-5403

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง