รีเซต

จีนดึงวิทยาลัย-มหา'ลัย ช่วยผู้ประกอบการบรรลุการพัฒนาคุณภาพสูง

จีนดึงวิทยาลัย-มหา'ลัย ช่วยผู้ประกอบการบรรลุการพัฒนาคุณภาพสูง
Xinhua
13 กรกฎาคม 2565 ( 10:53 )
26
จีนดึงวิทยาลัย-มหา'ลัย ช่วยผู้ประกอบการบรรลุการพัฒนาคุณภาพสูง

ปักกิ่ง, 12 ก.ค. (ซินหัว) -- จีนจะดำเนินการรณรงค์ระยะ 5 ปี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการมากกว่า 1 หมื่นราย บรรลุการพัฒนาคุณภาพสูงในการเป็นหุ้นส่วนกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกว่า 1,000 แห่ง

การดำเนินการข้างต้นระบุอยู่ในหนังสือเวียนที่ร่วมเผยแพร่โดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักบริหารทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีน ซึ่งมุ่งเน้นความจำเป็นของยุทธศาสตร์ระดับชาติ และประเด็นร่วมที่การพัฒนาทางอุตสาหกรรมเผชิญ

หนังสือเวียนดังกล่าวเรียกร้องความพยายามสร้างแพลตฟอร์มใหม่ราว 30 แห่ง ซึ่งมีพันธกิจสร้างความคืบหน้าสำคัญของเทคโนโลยีหลักในด้านต่างๆ รวมถึงสร้างศูนย์วิจัยทางวิศวกรรม และสมาคมนวัตกรรมระหว่างวิทยาลัย-ผู้ประกอบการจำนวนหนึ่ง

นอกจากนั้นมีการกำหนดความพยายามสนับสนุนมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการในการบุกเบิกกลไกใหม่และต้นแบบนวัตกรรมความร่วมมือ และปรับปรุงโครงสร้างทรัพย์สินทางปัญญาที่มุ่งเน้นตลาด ซึ่งขับเคลื่อนด้วยความต้องการจากผู้ประกอบการ

หนังสือเวียนยังกำหนดพันธกิจหลักหลายรายการ อาทิ การสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมาสนับสนุนผู้ประกอบการ การเปิดสิทธิบัตรที่พัฒนาโดยวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และการบ่มเพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางที่ประยุกต์ใช้เทคนิคซับซ้อนพิเศษมาผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีเอกลักษณ์

พื้นที่ท้องถิ่นทั่วจีนควรร่วมสร้างนโยบายและมาตรการตามการพัฒนาทางอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค และจัดกิจกรรมจับคู่ระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง