รีเซต

Asia Album : ชาวนาเนปาลเก็บเกี่ยว 'ข้าว' รวงเหลือง

Asia Album : ชาวนาเนปาลเก็บเกี่ยว 'ข้าว' รวงเหลือง
Xinhua
27 ตุลาคม 2566 ( 12:57 )
75
Asia Album : ชาวนาเนปาลเก็บเกี่ยว 'ข้าว' รวงเหลือง
ลลิตปูร์, 27 ต.ค. (ซินหัว) -- กลุ่มเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวจากแปลงเพาะปลูกในเมืองลลิตปูร์ของเนปาล โดยพวกเขาทยอยเก็บรวบรวม นวดข้าว และฝัดข้าวเปลือกอย่างตั้งอกตั้งใจทั้งนี้ ข้าวถือเป็นธัญพืชอาหารหลักและแหล่งรายได้สำคัญของเกษตรกรในเนปาล(บันทึกภาพวันที่ 26 ต.ค. 2023)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง