รีเซต

'เจียงซู' ออกมาตรการ กระตุ้นปลูกธัญพืชสำคัญ-ขายสินค้าเกษตร

'เจียงซู' ออกมาตรการ กระตุ้นปลูกธัญพืชสำคัญ-ขายสินค้าเกษตร
Xinhua
26 มิถุนายน 2565 ( 12:53 )
53
'เจียงซู' ออกมาตรการ กระตุ้นปลูกธัญพืชสำคัญ-ขายสินค้าเกษตร

สำนักงานการเกษตรและกิจการชนบทของมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน เผยแพร่มาตรการหลายรายการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการพัฒนาการเกษตรสำนักงานฯ ระบุว่าเจียงซู ซึ่งเป็นขุมพลังทางเศรษฐกิจของจีน จะอาศัยช่วงเพาะปลูกฤดูร้อนกระตุ้นการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญอย่างธัญพืช โดยตั้งเป้าปลูกข้าวมากกว่า 33 ล้านหมู่ (ราว 13.7 ล้านไร่) พืชน้ำมัน 4.5 ล้านหมู่ (ราว 1.87 ล้านไร่) และถั่วเหลืองและข้าวโพด 600,000 หมู่ (ราว 250,000 ไร่) ในปีนี้เจียงซูจะให้เงินอุดหนุนแบบครั้งเดียวสำหรับผู้ปลูกธัญพืชเพื่อเพิ่มความคึกคักในการเพาะปลูก และส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรออฟไลน์และออนไลน์ด้วยการจัดงานต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้านอกจากนั้น เจียงซูจะกระตุ้นการบริโภคภาคชนบทด้วยการบูรณาการการเกษตรเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการดูแลสุขภาพ และส่งเสริมสถาบันการเงินให้การสนับสนุนโครงการการเกษตรที่สำคัญ โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการสนับสนุนด้านสินเชื่อทั้งนี้ รายงานชิ้นล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มการเกษตรของจีน ช่วงปี 2022-2031 ระบุว่าอัตราการพึ่งพาธัญพืชในประเทศของจีนจะเพิ่มขึ้นเป็นราวร้อยละ 88 ในทศวรรษหน้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง