รีเซต

ปลัด อบจ.สระแก้ว ตั้งโต๊ะแถลงข้อเท็จจริง กรณีถูกสื่อโซเชียลบิดเบือนข้อเท็จจริง

ปลัด อบจ.สระแก้ว ตั้งโต๊ะแถลงข้อเท็จจริง กรณีถูกสื่อโซเชียลบิดเบือนข้อเท็จจริง
มติชน
18 กรกฎาคม 2563 ( 08:24 )
36
ปลัด อบจ.สระแก้ว ตั้งโต๊ะแถลงข้อเท็จจริง กรณีถูกสื่อโซเชียลบิดเบือนข้อเท็จจริง

 

นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีกลุ่มบุคคล ได้ใช้โลกโซเชียลเป็นเครื่องมือในการกล่าวหา การบริหารงานของฝ่ายบริหารที่ผ่านมาว่าไม่โปร่งใส และส่อไปในทางทุจริตคอร์รับชั่น พร้อมร้องขอเข้าตรวจสอบ บรรดาหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายในโครงการต่างๆ และยังมีการกล่าวพาดพิงไปถึง นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และข้าราชการ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วจนได้รับความเสียหาย ดังนั้น เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องไปยังประชาชน จึงจำเป็นต้องให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ในประเด็นที่มีการกล่าวหาเรื่องความไม่โปร่งใสและส่อไปทางทุจริตของการจัดกิจกรรมวันเด็กเห่งชาติ และการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

 

นายนรินทร์ กล่าวว่า การจัดซื้อจัดจ้างในทุกกิจกรรม อยู่ภายใต้กฎหมายทุกประการและสามารถตรวจสอบได้ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถตรวจสอบได้ที่องค์กรตรวจสอบหน่วยงานที่ตรวจสอบการจัดซื้อขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้อีกทางหนึ่ง

 

แต่ที่ผ่านมากลุ่มบุคคลที่กล่าวข้างต้น ได้นำขั้นตอนและวิธีการใช้งบประมาณ จากงบกลางและเงินสำรองจ่าย เพื่อจัดซื้อหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในช่วงที่มีโรคโควิด-19 ระบาด ไปตัดต่อเนื้อหา และข้อเท็จจริงไปลงในโซเชียล จนสร้างความเสียหาย และสร้างความเข้าใจผิดกับองค์กร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลนั้นตามกฎหมายไปแล้วนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องให้ประชาชนรับรู้ข้อเท็จจริง

 

นายพายัพ ไตรยวงค์ เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว กล่าวว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ถูกกล่าวหาให้ร้ายนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างนายกได้ชี้แจงและตอบในสภาแล้ว นอกจากนี้ ยังถูกนำไปโพส ในโซเชียล กล่าวหาว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วไม่ไปประชุมสภา ไม่มาตอบกระทู้ในสภาให้สมาชิกทราบนั้น ขอเรียนเพื่อทราบว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ตามกฎหมายเป็นฝ่ายบริหาร สภาเป็นของสมาชิก ทุกคน ประธานสภาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด สภามีหน้าที่ถ่วงดุลสอบถามตั้งกระทู้ สอบถามการบริหาร

 

ส่วนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นฝ่ายบริหารและมีภารกิจต้องออกพื้นที่ไปพบข้าราชการ เยี่ยมเยือนดูแลทุกข์สุขประชาชน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด ตามกฎหมายนายกมีทีมงานที่แต่งตั้งขึ้นมาช่วยงานบริหาร เช่น รองนายก เลขา ฯ คอยตอบคำถามกระทู้ในสภาได้ตามกฎหมายซึ่งก็ต้องแจ้งรายงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว โดยตรงอยู่แล้ว ทุกข้อกล่าวหานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วนั้น นายกเองพร้อมให้แจ้งความดำเนินคดีเอาผิดถ้ามีการกระทำผิดตามข้อกล่าวหา หรือยินดีให้ไปร้องเรียน ต่อองค์กรตรวจสอบการทุจริต ที่มีอยู่ได้เลยทันที แต่ไม่ใช่มาใช้โลกโซเชียลกล่าวหาและใส่ร้าย โดยที่อีกฝ่ายไม่ได้โต้ตอบเลย ดังที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้