ครม.รับทราบ ถอนร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ เหตุมีระเบียบสำนักนายกฯแล้ว

ครม.รับทราบ ถอนร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ เหตุมีระเบียบสำนักนายกฯแล้ว
มติชน
23 กุมภาพันธ์ 2564 ( 15:08 )
11
ครม.รับทราบ ถอนร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ เหตุมีระเบียบสำนักนายกฯแล้ว

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. รับทราบการถอนร่างพ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. … ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เนื่องจากไม่มีเรื่องที่ทำให้เกิดประโยชน์

และในปัจจุบันหากจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม ยังมีร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2558 ที่ จะสามารถดำเนินการให้เกิดความครอบคลุมได้อยู่แล้ว และในระยะยาว ให้ปรับปรุงพ.ร.บ.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 2561 ในการดำเนินการพัฒนาไปยังเขตพื้นที่พิเศษอื่นๆ ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง