รีเซต

จีนปรับระเบียบคุมโควิด-19 ลดเวลากักตัวนักเดินทางขาเข้า

จีนปรับระเบียบคุมโควิด-19 ลดเวลากักตัวนักเดินทางขาเข้า
Xinhua
28 มิถุนายน 2565 ( 19:16 )
39
จีนปรับระเบียบคุมโควิด-19 ลดเวลากักตัวนักเดินทางขาเข้า

ปักกิ่ง, 28 มิ.ย. (ซินหัว) -- จีนปรับปรุงระเบียบการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ซึ่งกำหนดให้ผู้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคโควิด-19 และนักเดินทางขาเข้ากักตัวภายใต้การสังเกตการณ์ทางการแพทย์ ณ สถานที่ที่กำหนด เป็นเวลา 7 วัน ต่อด้วยการเฝ้าติดตามสุขภาพที่บ้านอีก 3 วัน

 

รายงานระบุว่าระยะเวลาของการกักตัวภายใต้การสังเกตการณ์ทางการแพทย์ ณ สถานที่ที่กำหนด ถูกตัดลดลงอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับระเบียบการฯ ฉบับก่อนหน้านี้ที่กำหนดให้กักตัวภายใต้การสังเกตการณ์ทางการแพทย์ ณ สถานที่ที่กำหนด เป็นเวลา 14 วัน ต่อด้วยการเฝ้าติดตามสุขภาพที่บ้านอีก 7 วันนอกจากนั้นระเบียบการฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งเผยแพร่วันอังคาร (28 มิ.ย.) ระบุว่าบุคคลที่ถือเป็นผู้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคโควิด-19 ต้องกักตัวภายใต้การสังเกตการณ์ทางการแพทย์ที่บ้านเป็นเวลา 7 วัน ทดแทนการกักตัวภายใต้การสังเกตการณ์ทางการแพทย์ ณ สถานที่ที่กำหนด เป็นเวลา 7 วันทั้งนี้ ระเบียบการฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ระบุว่าจีนจะเพิ่มความถี่ของการทดสอบกรดนิวคลีอิกกับบุคคลที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดโดยตรงกับนักเดินทาง สินค้า และสภาพแวดล้อมขาเข้า เป็นจำนวน 1 ครั้งต่อวัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง