พิษโควิดรัฐเก็บรายได้หลุดเป้าอื้อ หวั่นกระทบงบฯ 65

พิษโควิดรัฐเก็บรายได้หลุดเป้าอื้อ หวั่นกระทบงบฯ 65
มติชน
3 พฤษภาคม 2564 ( 07:50 )
19
พิษโควิดรัฐเก็บรายได้หลุดเป้าอื้อ หวั่นกระทบงบฯ 65

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ไม่เพียงส่งผลให้ภาคธุรกิจต่างๆมีรายได้ลดลง บางรายถึงขั้นปิดตัวลง รัฐบาลเองก็กำลังประสบปัญหาจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายจำนวนมาก โดยน.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิครึ่งแรกปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 ถึงมีนาคม 2564 ) ต่ำกว่าประมาณการ ซึ่งเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจหดตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทั้งมีการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาหรับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง มอบนโยบายให้กรมภาษีไปเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ 2564 ให้เข้าเป้า หลังจากช่วงที่ผ่านมาจัดเก็บพลาดเป้าหมายกว่าแสนล้านบาท

 

 

รายงานจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2564 ต่ำกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเก็บรายได้ที่ 1.01 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 122,545 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.7% และพบว่ายอดจัดเก็บติดลบลงทุกรายการ โดยเฉพาะจาก 3 กรมภาษี ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร เก็บรายได้รวมกัน 1.06 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 103,343 ล้านบาท ส่วนการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจลดลงเช่นกัน เนื่องจากปีนี้รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่มีผลประกอบการลดลงจากผลกระทบโควิด-19

 

 

รายงานระบุอีกว่า การจัดเก็บรายได้ทั้งปี คาดว่าจะทำได้ต่ำกว่าเป้าหมายแน่นอน โดยจะไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท หรืออาจสูงถึง 2 แสนล้านบาท เป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังกังวลว่าอาจกระทบต่อการจัดทำงบประมาณในปี 2565 รวมถึงการจัดทำแผนบริหารหนี้ เพราะมีแนวโน้มอาจจะต้องมีการกู้เต็มเพดาน เพื่อมาใช้ปิดหีบงบประมาณหากรายได้เข้ามาต่ำจริงๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง