รีเซต

โครงการพลังงานลมแห่งแรกในลาว ติดตั้ง 'กังหันลม' อันแรกสำเร็จ

โครงการพลังงานลมแห่งแรกในลาว ติดตั้ง 'กังหันลม' อันแรกสำเร็จ
Xinhua
15 พฤศจิกายน 2566 ( 16:14 )
52
โครงการพลังงานลมแห่งแรกในลาว ติดตั้ง 'กังหันลม' อันแรกสำเร็จ

(แฟ้มภาพซินหัว : หอพระแก้ว นครหลวงเวียงจันทน์ของลาว วันที่ 13 พ.ย. 2023)

เวียงจันทน์, 15 พ.ย. (ซินหัว) -- เมื่อไม่นานนี้ ลาวจัดพิธีการเนื่องในการติดตั้งกังหันลมอันแรกของโครงการพลังงานลมมอนสูน ขนาด 600 เมกวัตต์ ซึ่งจัดเป็นโครงการพลังงานลมลำดับแรกของลาว ในแขวงเซกองทางตอนใต้ของประเทศ

รายงานระบุว่าฟาร์มกังหันลมแห่งนี้จะประกอบด้วยกังหันลม จำนวน 133 อัน ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งบนพื้นที่ 1,000 เฮกตาร์ (ราว 6,250 ไร่) ครอบคลุมหมู่บ้านท้องถิ่น 25 แห่ง

กังหันลมส่วนหนึ่งจะถูกติดตั้งในอำเภอดักเจิง 110 อัน และอำเภอสานไชย 23 อัน ซึ่งตั้งอยู่ที่แขวงเซกองและแขวงอัตตะปือตามลำดับ โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกจัดจำหน่ายแก่เวียดนามภายใต้สัญญาระยะยาว 25 ปี

รายงานระบุว่าสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรีลาว ได้กดปุ่มเปิดกังหันลมอันแรกอย่างเป็นทางการ และตีฆ้องเป็นสัญญาณแสดงความก้าวหน้าของโครงการพลังงานลมนี้

นัต หุตานุวัตร กรรมการผู้จัดการบริษัท มอนสูน วินด์ เพาเวอร์ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการพลังงานลมนี้ เผยว่ากังหันลมแต่ละอันจะตั้งบนฐานกว้าง 22 เมตร และลึก 35 เมตร ซึ่งมีความมั่นคงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นัตกล่าวว่ากังหันลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 171 เมตร โดยปัจจุบันโครงการนี้คืบหน้าแล้วร้อยละ 30 คาดว่าการก่อสร้างจะเสร็จสิ้นและเริ่มต้นผลิตไฟฟ้าภายในปี 2025

ทั้งนี้ การผลิตพลังงานลมถูกมองเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และมีส่วนส่งเสริมการเติบโตอันแข็งแกร่ง มั่นคง และยั่งยืน

เหล็กไหล สีวิไล เจ้าแขวงเซกอง เผยว่าโครงการนี้จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่น รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ผ่านการสร้างงาน ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการขนส่ง และเกื้อหนุนการเข้าถึงพื้นที่เพาะปลูกและหมู่บ้านห่างไกล

เหล็กไหลเสริมว่าเมื่อโครงการนี้เสร็จสิ้นจะช่วยให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ซึ่งจะขยับขยายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแขวงเซกอง และกระตุ้นความพยายามขจัดความยากจน

โครงการพลังงานลมมอนสูนจะเป็นโครงการพลังงานลมที่มีกำลังการผลิตตามสัญญา 600 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่แขวงเซกองและแขวงอัตตะปือ และคาดว่าจะส่งออกและจำหน่ายไฟฟ้าแก่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม

บริษัทฯ ระบุว่าหลังจากก่อสร้างเสร็จสิ้น โครงการนี้จะเป็นโครงการพลังงานลมแห่งแรกของลาว ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นโครงการพลังงานใหม่ข้ามพรมแดนแห่งแรกในเอเชีย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง