รีเซต

"พิษณุโลก" พร้อมเปิดรับออเดอร์ทุเรียนพรีเมียมทางออนไลน์แล้ว

"พิษณุโลก" พร้อมเปิดรับออเดอร์ทุเรียนพรีเมียมทางออนไลน์แล้ว
มติชน
25 พฤษภาคม 2564 ( 17:31 )
143
"พิษณุโลก" พร้อมเปิดรับออเดอร์ทุเรียนพรีเมียมทางออนไลน์แล้ว

 

ข่าววันนี้ 25 พฤษภาคม 2564 นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลกเป็นอีกแหล่งปลูกทุเรียนผลไม้คุณภาพในโซนภาคเหนือตอนล่างอีกแหล่งหนึ่ง ซึ่งเริ่มต้นการปลูกการตั้งแต่เมื่อ 24 ปีก่อน และเริ่มขยายพื้นที่ปลูกอย่างกว้างขวางในช่วง 10 ปีหลังที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกตามระบบทะเบียนเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 3,472 ไร่ กระจายอยู่ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งพื้นที่เพาะปลูก 3 อันดับแรกได้แก่ อำเภอเนินมะปราง อำเภอนครไทย อำเภอวังทอง คิดเป็นร้อยละ 90 ของพื้นที่ปลูกทั้งจังหวัด ซึ่งเป็นโซนพื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเลที่เหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ส่งผลดีต่อรสชาติที่หวานอร่อยและกลิ่นหอมละมุน แต่เนื่องจากพิษณุโลกถือเป็นแหล่งปลูกทุเรียนที่ มีการปรับเปลี่ยนและขยายพื้นที่ปลูกใหม่จำนวนมากในช่วง 5-8 ปีที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณผลผลิตทุเรียนเฉลี่ยที่ 585 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ไม่สูงมากนัก แต่คาดว่าภายใน 3-4 ปีข้างหน้าผลผลิตของทุเรียนจากแหล่งปลูกในจังหวัดพิษณุโลกจะออกสู่ท้องตลาดจำนวนมากขึ้น

 

 

นายเชนกล่าวว่า เพื่อเป็นการทำงานพัฒนาเชิงรุกในการสร้างช่องทางและโอกาสการตลาดรองรับผลผลิตทุเรียนที่จะมีปริมาณมากขึ้นควบคู่กับการสร้างแบรนด์ทุเรียนคุณภาพของจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นที่ยอมรับและจดจำแก่ผู้บริโภคทั่วประเทศไทย สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก จึงได้ร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนทุเรียน และหน่วยงานภาคีต่างๆเช่น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก ในการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงตลาดให้แก่กลุ่มเกษตรกรชาวสวนทุเรียนผ่านระบบฟรีออเดอร์บนออนไลน์ ที่ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพร้อมการรับประกันคุณภาพสินค้าหลังการสั่งซื้อได้

 

 

ซึ่งการทำโครงการนำร่องนี้ได้มีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจากพื้นที่ปลูกของตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย และตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง เข้าร่วมในการจำหน่ายผลผลิตผ่านระบบออนไลน์แบบเปิดพรีออเดอร์ดังกล่าว ซึ่งจะทำให้เกษตรกรทราบความต้องการสั่งซื้อสินค้าจากผู้บริโภคได้โดยตรงทั้งเรื่อง ชนิดพันธุ์ รสชาติ ระดับความหวาน ลักษณะเนื้อ น้ำหนัก และกำหนดวันรับสินค้าเป็นต้น ซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจสามารถขอดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ YEC เบอร์โทรศัพท์ 098-6646635 และนายโภไคย ไชยรัตน์ ประธานกลุ่มไม้ผลรุ่งเรือง ณ บ้านแยง 096-4646656

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง