ไทยผงาด...ราคาเน็ตบ้านต่ำสุดในโลก! อดีตเลขา กสทช.ชี้โอกาสไทยเร่งปรับโครงสร้างรับเศรษฐกิจดิจิทัล

ไทยผงาด...ราคาเน็ตบ้านต่ำสุดในโลก! อดีตเลขา กสทช.ชี้โอกาสไทยเร่งปรับโครงสร้างรับเศรษฐกิจดิจิทัล
มติชน
8 กันยายน 2563 ( 21:12 )
38
ไทยผงาด...ราคาเน็ตบ้านต่ำสุดในโลก! อดีตเลขา กสทช.ชี้โอกาสไทยเร่งปรับโครงสร้างรับเศรษฐกิจดิจิทัล

เมื่อวันที่ 8 กันยายน แหล่งข่าวจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) เปิดผยว่า จากการสำรวจของ Speedtest by Ookla ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่วัดความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการมาตั้งแต่ปี 2549 โดยทำการวัดความเร็วอินเทอร์เน็ตไปมากกว่า 30,000 ล้านครั้งนับแต่ก่อตั้งบริษัท โดยมีผู้ใช้งานทั่วโลกมากกว่า 10 ล้านคนต่อวัน ล่าสุดเว็บไซต์ดังกล่าว เผยแพร่รายงานความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตประจำเดือนกรกฎาคม 2563 พบว่าประเทศไทยมีอินเทอร์เน็ตมือถือ และอินเตอร์เน็ตบ้านที่มีความเร็วเป็นอันดับ 59 ของโลก และเป็นอันดับ 2 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ (อันดับ 13 ของโลก) โดยมีความเร็วในการใช้งานเฉลี่ย 32.87 Mbps และยังพบว่าความเร็วอินเตอร์เน็ตบ้านในไทยนั้น ยังเร็วเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย โดยมีความเร็วเฉลี่ย 171.45 Mbps

 

แหล่งข่าว กล่าวว่า ขณะที่ The Economist Intelligence Unit หน่วยงานวิจัยของนิตยสารระดับโลก ที่ Economist ร่วมกับ Facebook ได้จัดทำผลการศึกษาการใช้งาน และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลกในปี 2020 ภายใต้ดัชนีชี้วัด Inclusive Internet Index ที่วัดผลของอินเทอร์เน็ต ใน 4 ด้านคือ 1.การเข้าถึงการใช้งานในด้านโครงสร้างพื้นฐาน(Availability) 2.การแข่งขันและราคาการใช้งานอินเทอร์เน็ตเมื่อเทียบรายได้ประชากร (Affordability) 3.ปริมาณและความหลากหลายของข้อมูล(Relevancy) และ 4.ความสามารถและความปลอดภัยที่เอื้อในการใช้งาน (Readiness) ซึ่งพบว่าดัชนี Inclusive Internet Index ของไทยได้คะแนน 74.8 เป็นอันดับที่ 39 ของโลก และเป็นอันดับ 8 ของกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง

 

“อย่างไรก็ตาม ในส่วนของอันดับด้านการเข้าถึงการใช้งานและราคาของการใช้งานอินเตอร์เน็ตนั้นประเทศไทยมีความโดดเด่นเป็นอันดับ 2 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ แต่เป็นอันดับ 1 ในด้านความถูกของราคาการใช้งานอินเทอร์เน็ตเมื่อเทียบกับรายได้ของประชากร”แหล่งข่าวกล่าว

 

แหล่งข่าวกล่าวว่า ความสำเร็จของบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ต ทั้งในส่วนของความครอบคลุม การเข้าถึงบริการโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน และโดยเฉพาะราคาของการใช้งานอินเทอร์เน็ตเมื่อเทียบรายได้ประชากรที่ประเทศไทยต่ำเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันนั้น ถือเป็นผลงานความสำเร็จของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ผลักดันให้ประเทศมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต ทั้งในส่วนของ Mobile Operator และ Fixed line Operator โดยเฉพาะการที่ กสทช.เดินหน้าเปิดประมูล 5จี เมื่อต้นปี 2563 ที่มีส่วนทำให้ประเทศไทยสามารถเปิดให้บริการ 5จีในเชิงพาณิชย์ได้ก่อนประเทศอื่นในภูมิภาคนี้

 

“ผลสำเร็จของการประมูล 5 จีดังกล่าว ไม่เพียงจะทำให้คนไทยเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตที่เป็นบริการพื้นฐานในราคาที่ถูกแล้ว ยังทำให้รัฐบาลสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวในการเป็นเครื่องมือสกัดกั้น และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างได้ผลอีกด้วย จนทำให้ประเทศไทยได้รับคำชื่นชมจากนานาประเทศ”แหล่งข่าวกล่าว

 

ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อดีตเลขาธิการ กสทช.กล่าวว่า ในอดีตไทยอาจล้าหลังด้านเทคโนโลยี 3 จีและ 4 จีเพราะเราพัฒนา 3 จีได้ช้ากว่าประเทศอื่นนับ 10 ปี ส่วน 4 จีก็ล่าช้ากว่า 5-6 ปี แต่ในส่วน 5จีนั้นไทยเราสามารถวางโครงสร้างพื้นฐาน 5จี และเปิดให้บริการได้เร็วกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ จึงเป็นโอกาสของประเทศที่จะเร่งพัฒนาแพลตฟอร์มและปรับโครงสร้างบริการโอทีที 5จี ของประเทศ ให้ก้าวทันโลก เพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลที่กิจกรรมทุกอย่างจะขับเคลื่อนบนมือถือและสมาร์ทโฟน กิจกรรมทุกอย่างจะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

 

“เมื่อก่อนรัฐบาลอาจให้ความสำคัญของกระทรวงคมนาคมว่าเป็นกระทรวงเศรษฐกิจเกรดเอ แต่โลกดิจิทัลที่ทุกสิ่งทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัลนั้น กระทรวงดีอีเอสถือเป็นกระทรวงที่น่าจะมีบทบาทสูงสุดในการขับเคลื่อนประเทศเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งการเงิน โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจทุกอย่างจะขับเคลื่อนผ่านเทคโนโลยีทั้งสิ้น”นายฐากรกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง